Po pieniądze z działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" firmy mogły sięgnąć już wcześniej. Konkursy o te dotacje, organizowane bezpośrednio przez Ministerstwo Rozwoju (Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju), odbyły się już w latach 2015-2017 r. Po dofinansowanie na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych sięgnęły już m.in. takie firmy, jak myślenicka spółka Tele-Fonika Kable (projekt „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Tele-Foniki Kable", przemyski Inglot na „Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo-Rozwojowego w obszarze innowacyjnych kosmetyków dermo-ochronnych" czy też krakowska Selvita, będąca z gruntu badawczo-rozwojową firmą zajmującą się głównie dostarczaniem kompleksowych rozwiązań z zakresu chemii, biotechnologii oraz bioinformatyki dla jednostek badawczo-rozwojowych i różnych gałęzi przemysłu, w tym dla sektora farmaceutycznego.

Na centra nowe i rozbudowę

Analogicznie jak w poprzednich konkursach, dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę. Ma ona służyć prowadzeniu prac B+R, których celem jest powstanie innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji.

Nowy system oceny

Aktualny konkurs niesie ze sobą daleko idące zmiany w sposobie oceny wniosków. Po raz pierwszy od wejścia w życie (2 września br.) nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej, która wprowadziła szereg ułatwień dla beneficjentów funduszy europejskich, zastosowany zostanie nowy system oceny wniosków umożliwiający ich poprawę nie tylko od strony formalnej, ale także merytorycznej. Przykładowo, w ramach tzw. oceny obligatoryjnej dopuszcza się dokonywanie przez oceniających, za zgodą wnioskodawcy, korekty wydatków kwalifikowalnych. Komisja oceny projektów może również wezwać przedsiębiorcę do poprawy wniosku w zakresie przyporządkowania wydatków do odpowiednich kategorii lub za jego zgodą samodzielnie dokonać przeniesienia kosztów do innej kategorii. Generalnie dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych w ramach pierwszego kryterium sprawdzającego, czy projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego, jak i kolejnych. W przypadku ich wszystkich wprost napisano, że „Dopuszczalna jest poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji weryfikowanych w ramach przedmiotowego kryterium."

– Dotychczas przedsiębiorca w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój mógł poprawić wniosek po jego złożeniu, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Teraz pojawia się nowa możliwość. Firma, korzystając z wiedzy i zapytań ekspertów oceniających jej projekt, będzie mogła poprawić wniosek w bardzo szerokim zakresie, nie tylko formalnym, ale i merytorycznym. Taką zmianę, nowe podejście umożliwiła nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej – mówi Małgorzata Szczepańska, dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju.

Dzięki nowemu procesowi oceny wniosków resort rozwoju spodziewa się więcej pozytywnie ocenionych projektów, bo wiele z tych dobrze rokujących nie zostanie wyeliminowanych z błahych powodów. Ma to też przyśpieszyć przyznawanie dotacji, bo poprawiane projekty będą ponownie oceniane w tym samym konkursie, a sami przedsiębiorcy już na bardzo wczesnym etapie będą mieli szansę dowiedzieć się, co w ich wnioskach wymaga korekty. Co więcej, ma to być dopiero początek zmian.

– Konkurs ten będzie pierwszym, w którym zastosujemy ten nowy, zdecydowanie bardziej przyjazny dla przedsiębiorców, system oceny wniosków, ale nie ostatnim. Zamierzamy wprowadzić go także w kolejnych konkursach w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, organizowanych już w 2018 r. m.in. prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Finalnie ma to być bowiem rozwiązanie systemowe – zapowiada przedstawicielka resortu rozwoju.

Ministerstwo wnioski będzie przyjmować od 20 listopada 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. Do rozdysponowania jest 460 mln zł. O te pieniądze mogą ubiegać się wszystkie firmy, bez względu na ich wielkość. W ostatnim, tegorocznym naborze projektów, w którym wpłynęło ich 200, po dotacje sięgnęły przedsiębiorstwa różnej wielkości. Jedną z mikro firm była spółka Algaenautic, której przyznano dotację na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego mającego na celu opracowanie technologii przemysłowej uprawy alg w klimacie umiarkowanym. Zaś firmą średnią była spółka Legia Warszawa, która chce utworzyć Centrum Badawczo-Rozwojowe LEGIA LAB w obszarze sportu i rehabilitacji.