Minister spraw zagranicznych znowelizował rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych. Nowe przepisy weszły w życie 25 maja. Zmiany nie są duże.

Pojawiło się kilka nowych opłat, m.in. za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o wydanie wizy Schengen lub krajowej (50 euro). Więcej zapłacą osoby, które dostaną nowy paszport przed upływem terminu ważności poprzedniego (jeśli został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez posiadacza). Poprzednio czynność ta kosztowała 136 euro, teraz 204 euro.

podstawa prawna: rozporządzenie MSZ z 18 maja 2011 r., DzU nr 107, poz. 625