Krajowy rejestr karny do poprawki

Zaświadczenia o niekaralności powinny być wydawane szybciej. Polski KRK wymaga zmian.

Publikacja: 14.03.2024 07:16

Krajowy rejestr karny do poprawki

Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przygotował analizę działalności krajowych rejestrów karnych: w Polsce i kilku krajach europejskich. Są różnice. Najważniejszy jest czas pozyskania informacji z KRK. To zaświadczenie potrzebne do wykonywania wielu zawodów w Polsce i nie tylko, bo np. do awansowania. Musi być szybciej.

Czytaj więcej

Uzyskiwanie zaświadczenia o niekaralności ma być łatwiejsze

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się rozmaite dane o osobach, m.in. o skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne. Informacje dotyczą też osób, którym prawomocnie umorzono postępowanie oraz które są obywatelami polskimi i zostały prawomocnie skazane przez sądy innych państw.

Analiza regulacji prawnych odnoszących się do informacji wykazywanych w rejestrach karnych takich państw, jak Niemcy, Szwajcaria, Finlandia, Estonia oraz Francja prowadzi do wniosku, że nie tylko mają odmienne nazwy, ale także wykazywane w nich szczegółowe informacje nieco się różnią. Niekiedy dane ujawniane w rejestrach karnych jednych państw nie podlegają ujawnieniu w bazach funkcjonujących w innych państwach.

W niektórych państwach jest kilka różnych zaświadczeń wydawanych z rejestru karnego, różniących się zakresem wykazywanych w nich danych, katalogiem podmiotów, którym mogą być udostępniane, a także celami ich wydawania.

We Francji np. funkcjonują trzy odrębne certyfikaty. W Szwajcarii oprócz wyciągu z rejestru karnego obejmującego osoby fizyczne istnieje także możliwość uzyskania wyciągu z tzw. specjalnego rejestru karnego obejmującego osoby fizyczne.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność