Nowy wzór dowodu rejestracyjnego zacznie obowiązywać od poniedziałku 16 maja. Zmiany mają lepiej zabezpieczać go przed fałszerstwami. Chodzi o nowelę rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. Nowe przepisy są związane z koniecznością dostosowania dokumentów publicznych do wymagań ustawy w zakresie zabezpieczeń przed fałszerstwem.

Co się zmieni w nowych dowodach rejestracyjnych?

Zastosowane zostaną zabezpieczenia chemiczne, nie będzie luminescencji w świetle ultrafioletowym. Dojdzie znak wodny i włókna widoczne pod ultrafioletem. Numeracja i personalizacja będzie wykonana w druku laserowym, pojawi się perforowany numer rejestracyjny, mikrodruk pozytywny i nowa folia laminująca. Obecne dowody zachowają ważność.


Czytaj więcej

Nowoczesny dowód rejestracyjny nie dla oszustów

Podstawa prawna: nowela z 5 maja 2022 r., DzU z 11 maja, poz. 989