Posłowie zgodzili się na poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Nie będzie więc uznaniowego przyznawania dodatku lub nagrody spisowej. Ustawa jednak ma na celu przede wszystkim wydłużenie czasu trwania narodowego spisu powszechnego o trzy miesiące (do 30 września br. zamiast do 30 czerwca).

Zmiany mają umożliwić efektywne przeprowadzenie spisu powszechnego w warunkach epidemicznych. Wywiad będzie się odbywał w formie telefonicznej i wirtualnej, w wyjątkowych sytuacjach bezpośrednio. Właściwemu przesunięciu ulegnie także okres, w którym przeprowadzane będą badania kontrolne i uzupełniające.

Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 kwietnia br.

Etap legislacyjny: trafi do podpisu prezydenta