Tak ustalił w prawomocnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Do tego sądu wpłynęła skarga obywatela, który – wskazując na konkretnego prokuratora – chciał odpowiedzi na pytanie, czy posiada on broń palną. Prokurator rejonowy, który wniosek otrzymał, odparł, że ponieważ żądana informacja nie ma charakteru publicznego, nie podlega udostępnieniu. Wnioskodawca nie zgodził się z takim wyjaśnieniem, i w skardze do WSA w Rzeszowie podkreślił, że skoro wskazany we wniosku prokurator jest funkcjonariuszem publicznym, jego przełożony miał obowiązek udzielić żądanej informacji.

W odpowiedzi na skargę prokurator rejonowy podtrzymał ocenę, że żądane dane nie są informacją publiczną. Są nią tylko te, które traktują o sprawach publicznych. Prokurator jest funkcjonariuszem publicznym, ale w myśl ustawy z 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, nieuprawnionym do używania broni palnej w związku z pełnionymi obowiązkami. Uprawnienie prokuratora do posiadania broni palnej nie wynika więc z faktu sprawowania przez niego urzędu prokuratorskiego.

Czytaj więcej

Wojciech Górowski: Wysokie mandaty to nie tylko bezpieczeństwo na drogach

Pomimo głosów o potrzebie rozszerzenia uprawnień do broni służbowej również na prokuratorów, nowela ustawy z 2019 r. nic tu nie zmieniła. Prokurator może posiadać broń, ale na zasadach ogólnych, określonych w ustawie z 1999 r. o broni i amunicji. Wiadomo, że w przygotowywanym obecnie projekcie jej nowelizacji te zasady mają być ograniczone i zaostrzone.

Oddalając skargę, WSA nie dopatrzył się bezczynności prokuratora rejonowego. WSA stwierdził, że w świetle przepisów ustawy z 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, prokurator, będący funkcjonariuszem publicznym, nie jest uprawniony z mocy prawa do używania lub wykorzystywania broni palnej. Wskazana ustawa wylicza wprawdzie 20 grup funkcjonariuszy publicznych, którym przyznano takie prawo, ale nie wymienia wśród nich prokuratorów.

– Nieujęci w tym przepisie nie mogą wykonywać swych obowiązków przy użyciu broni – przypomniał sędzia Paweł Zaborniak. Prokurator może natomiast posiadać broń na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o broni i amunicji, czyli po uzyskaniu pozwolenia na broń. Nie ma też obowiązku informowania przełożonych o posiadaniu broni. To zatem, czy konkretny prokurator posiada broń czy nie, jest jedynie informacją dotyczącą sfery prywatnej osoby fizycznej, a nie informacją o sprawach publicznych – podsumował WSA. Wystarczyło więc wystosować do wnioskodawcy pismo z takim wyjaśnieniem.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II SAB/Rz 44/21

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ