Nowe zasady będą stosowane także do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem ich w życie. Składający pozew uiszcza jedną czwartą opłaty, która przy niższych roszczeniach wynosi wskazaną w ustawie kwotę, a przy wyższych 5 proc. W e-postępowaniu to 1,25 proc. żądanej kwoty.

Pozwany nie uiszcza opłat, zwłaszcza od tzw. sprzeciwu od nakazu zapłaty. Ale może ponosić wydatki np. na biegłego. Najczęściej chodzi o sytuacje, gdy pozwany kwestionuje, że to on odebrał od listonosza nakaz zapłaty, w konsekwencji nie zdążył w terminie złożyć sprzeciwu. Wydatek na biegłego wynosi od 500 do 1000 zł, więc jego zniesienie może zachęcać do kwestionowania sfałszowanych podpisów na rzekomo odebranej przesyłce sądowej.

Podstawa prawa: ustawa z 23 lipca 2021 r., DzU z 2021 r., poz. 1557

Czytaj więcej

Trybunał: przepisy o kosztach w sądzie elektronicznym są niekonstytucyjne