Jarosław Grzywiński jest specjalistą w zakresie prawa rynków kapitałowych, prawa spółek handlowych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych. Doradzał zagranicznym i krajowym inwestorom, bankom oraz instytucjom finansowym m.in. w kwestiach regulacyjnych związanych z rynkiem kapitałowym czy organizacji finansowania projektów inwestycyjnych w różnych jurysdykcjach. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu prospektów emisyjnych i doradztwie w procesach IPO, zarówno na polskim rynku, jak i na giełdzie w Londynie, Frankfurcie i Hong Kongu. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu emisji obligacji, restrukturyzacji zobowiązań finansowych oraz inwestycji w nieruchomości komercyjne.

Przed dołączeniem do Kochański & Partners pełnił funkcję Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz był członkiem Board of Directors AQUIS Exchange, jednej z największych platform equity trading na świecie. Jako przewodniczący zasiadał w radach nadzorczych Towarowej Giełdy Energii S.A. i Bondspot S.A. oraz pełnił funkcję Wiceprezesa i Przewodniczącego Komitetu Regulacji & Corporate Governance Rady Giełdy. Jako ekspert bierze udział w pracach komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Bayreuth w Niemczech oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Oxford w Wielkiej Brytanii.

Jest prawnikiem rekomendowanym w prestiżowych rankingach Legal 500 oraz Chambers.