Nextlaw Labs, platforma współpracy w zakresie rozwoju innowacyjnych, technologicznych rozwiązań prawniczych uruchomiona przez kancelarię Dentons, podpisała umowę o współpracy z Seedcamp, funduszem kapitału zalążkowego, nastawionym na współpracę z ambitnymi twórcami nowych przedsięwzięć biznesowych, na podstawie której wspólnie zaoferują wsparcie finansowe początkującym prawniczym startupom technologicznym na całym świecie. Startupy, które zostaną objęte wsparciem Nextlaw Labs i Seedcamp, będą mogły liczyć na szkolenia, wsparcie merytoryczne oraz kapitał inwestycyjny.

Nextlaw Labs jest platformą globalnej współpracy w zakresie innowacji, zajmującą się rozwojem, wdrażaniem oraz inwestowaniem w technologie, które mają przeobrażać proces świadczenia usług prawniczych na świecie. Dentons jest głównym inwestorem i podmiotem wspierającym to przedsięwzięcie, pomyślanym jako globalne laboratorium doświadczalne dla nowych produktów, usług i pomysłów, wymagających przetestowania, wprowadzenia na rynek i rozwinięcia do odpowiedniej skali.

Funkcjonujący od 2007 r. Seedcamp, wiodący fundusz kapitału zalążkowego z siedzibą w Londynie, wsparł ponad 210 firm, reprezentujących rozmaite branże na całym świecie, w tym Transferwise, Property Partner czy prawniczą spółkę technologiczną Apperio. Spółki wchodzące w skład portfela Seedcamp uzyskały jak dotąd ponad 380 mln USD dodatkowego finansowania na swoje potrzeby, a 14 z nich zostało przejętych przez m.in. AirBnB, BBVA czy GoPro.

Na podstawie składanych wniosków wyłonione zostaną startupy, które uzyskają bezterminowy dostęp do platformy edukacyjnej Seedcamp oraz otrzymają merytoryczne wsparcie od prawników Dentons - największej firmy prawniczej na świecie. Przedstawiciele wybranych firm przejdą także dedykowane szkolenia z zakresu rozwoju biznesu i marki, a także pozyskiwania kapitału.

„Zależy nam na rozwoju działalności w Europie, którą postrzegamy jako kluczowy rynek dla Nextlaw Labs i całego sektora technologicznych rozwiązań prawniczych" - powiedział John Fernandez, Globalny Prezes Nextlaw Labs.

„To niezwykła szansa rozwoju naszej inicjatywy w zakresie wynajdywania i nawiązywania relacji z najbardziej obiecującymi spółkami z sektora technologicznych rozwiązań prawnych na bardzo wczesnym poziomie ich rozwoju, na którym możemy je skojarzyć z wiodącym europejskim funduszem kapitału zalążkowego. Postrzegamy to jako naturalne partnerstwo, które wzmacnia pozycję i zasoby Nextlaw Labs oraz Seedcamp, umożliwiając wspieranie kolejnych generacji startupów" – powiedział Dan Jansen, Dyrektor Generalny Nextlaw Labs.

„Rynek usług prawnych jest gotów na świeże, przyszłościowe pomysły startupów, które rzucą wyzwanie tradycyjnym sposobom funkcjonowania. Korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych jesteśmy w stanie wygenerować znaczne oszczędności w zakresie czasu i kosztów po stronie kancelarii prawnych, firm i klientów. W ramach Seedcamp współpracujemy z najbardziej utalentowanymi założycielami startupów, pomagając stworzonym przez nich firmom rosnąć i kwestionować status quo. Jesteśmy dumni z nawiązania partnerstwa z Nextlaw Labs, które umożliwi nam poszerzanie naszego portfolio inwestycyjnego o firmy z dynamicznie rozwijającego się sektora technologicznych rozwiązań prawnych" – powiedziała Reshma Sohoni, Partner-Założyciel Seedcamp.

Zgłoszenia przyjmowane są od 9 czerwca, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.seedcamp.com.