Zamawiający (Miasto Świnoujście reprezentowane przez GDDKiA Oddział w Szczecinie), wybrał w przetargu ofertę konsorcjum Astaldi. Kancelarie KKLW i JiW zwracały uwagę, że zarówno wygrana oferta, jak i oferta drugiego konsorcjum, czyli Toto, były niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

KIO podzieliło opinię odwołujących, stwierdzając jednocześnie, że nie widzi możliwości poprawy zwycięskiej oferty. Oznacza to, że Zamawiający będzie musiał ponownie zbadać i ocenić wszystkie oferty oraz najprawdopodobniej odrzucić te, które są niezgodne z SIWZ.

Ze strony KKLW konsorcjum reprezentował Jacek Kosiński wraz z Pawłem Jadczakiem i Łukaszem Goniakiem. Ze strony JiW konsorcjum reprezentował Jarosław Jerzykowski.