Jak informuje Polskie Radio stawki podatków zostały zwaloryzowane w oparciu o wskaźnik inflacji w pierwszym półroczu 2020 roku, który wyniósł 3,9 procent rok do roku.

Na przykład stawka podatku od budynków mieszkalnych wzrośnie o 4 grosze i wyniesie 85 groszy od jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Natomiast dla budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza stawka wyniesie 24 złote i 84 grosze – o 94 gorsze więcej niż w 2020 roku. Zmianie nie ulegnie określona procentowo stawka podatku od budowli wynosząca 2 procent ich wartości.

Z kolei w przypadku podatku od środków transportu, podobnie jak w poprzednich latach, będzie obowiązywać niższa stawka tej daniny o około 10 procent dla pojazdów wyprodukowanych w 2019 roku i nowszych. Jeśli pojazd ma napęd hybrydowy lub elektryczny stawki zostaną obniżone o mniej więcej 40 procent. Ma to na celu promowanie wśród właścicieli autobusów lub ciężarówek wymiany taboru na nowszy, bardziej przyjazny dla środowiska.

Władze Warszawy szacują, że zmiana stawek podatku od nieruchomości spowoduje wzrost wpływów budżetu stolicy o 33,5 miliona złotych w 2021 roku. Natomiast waloryzacja stawek podatku od środków transportu ma zapewnić Warszawie dodatkowe niemal 1,4 miliona złotych.

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie obowiązywania także w 2021 roku obniżonych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla osób prowadzących drobną działalność gospodarczą. Jak poinformowano w komunikacie Urzędu Miasta,  na cały kolejny rok pozostaną obniżone stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla osób prowadzących drobną działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy za zezwolenie na ustawienie ogródka kawiarnianego w 2021 r. wciąż będą płacić o 75 proc. mniej niż standardowo, a na organizację targowisk, instalację pawilonów handlowych, kiosków, szyldów i markiz, słupów ogłoszeniowych oraz gablot informacyjnych i reklamowych będzie przysługiwał 50 proc. rabat.

Miasto podkreśla, że przedsiębiorcy z zasady płacą jedynie za rzeczywiste zajęcie pasa drogowego. Jeśli zlikwidują stolik i krzesła, nie rozstawią straganu z kwiatami i zniczami z powodu zakazu, to nie zapłacą za zajęcie pasa, którego w rzeczywistości nie zajęli. Natomiast właściciele kiosków - po wprowadzeniu różnych form lockdownu - nie są w stanie z dnia na dzień obiektu usunąć i wciąż zajmują pas drogowy, choć faktycznie nie zarabiają.