Rz: Pojawił się projekt ustawy o związku metropolitalnym, choć wciąż obowiązuje ustawa metropolitalna. Czy na jej bazie nie można założyć związku metropolitalnego na Górnym Śląsku?

Zygmunt Frankiewicz: Ustawa o związkach metropolitalnych została uchwalona 9 października 2015 r. PiS twierdzi, że ta ustawa jest niedopracowana, wadliwa i trzeba ją zmienić w całości. Dlatego MSWiA przygotowało projekt ustawy o związku metropolitalnym dla województwa śląskiego, korzystając jednak z wielu zapisów obowiązującej. Projekt jest konsultowany społecznie, m.in. przez organizacje samorządowe. Mimo że obowiązująca ustawa jest krytykowana, zaproponowane zmiany, z naszego punktu widzenia, nie są głębokie. Najpoważniejszą jest ograniczenie jej działania do obszaru Górnego Śląska. Osobiście nie miałem złego zdania o ustawie metropolitalnej. Dla nas okazała się satysfakcjonująca. Większość naszych uwag została uwzględniona. W kształcie, w którym została uchwalona, nie przypominała swego szeroko krytykowanego pierwowzoru o powiecie metropolitalnym.

Ale PiS zamiast wydać rozporządzenia do obecnej ustawy woli stworzyć rozwiązania pilotażowe?

Tak. Korporacje samorządowe nie chcą jednak, żeby się skończyło tylko na ustawie dla Górnego Śląska. Nikt ze strony samorządowej nie kwestionuje potrzeby tej ustawy. Powinna powstać, i to szybko. Proponujemy też jednak, żeby na niej nie skończyć, lecz stworzyć rozwiązania szczególne również dla innych obszarów. Na spotkaniu zespołu ds. ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego strona samorządowa prosiła przedstawiciela MSWiA, aby nie odbierać szansy pozostałym ośrodkom i przedstawić im stosowne regulacje prawne. Resort zobowiązał się do dalszych prac. Podczas posiedzenia pojawiła się natomiast kwestia, czy w ustawie poświęconej naszemu województwu należy skreślić zapis likwidujący działanie dotychczasowej ustawy metropolitalnej. W projekcie bowiem zapisano, że ta ustawa ma stracić moc prawną. Samorządy wypowiedziały się przeciw temu zapisowi.

Na czym polegają różnice między obowiązującą ustawą metropolitalną a projektem dla Górnego Śląska?

Projekt nie przewiduje możliwości przystępowania powiatów do związku metropolitalnego. Skład zgromadzenia związku będzie mniejszy od zapisanego w obowiązującej ustawie metropolitalnej, a zarządu związku – większy. Ale to są detale. Pojawiła się natomiast istotna zmiana dotycząca komunikacji zbiorowej. Obecna ustawa dała jedynie możliwość organizacji transportu publicznego przez związek metropolitalny. Projekt MSWiA poszedł dalej i nakazał tę organizację. To jest logiczne i nie zamierzam tego kwestionować, choć będzie to trudne w realizacji. Podobnie jest z finansowaniem. Jego poziom został utrzymany. Związek będzie miał 5 proc. udziału w PIT, a miasta członkowskie mają uiszczać składkę w wysokości 4 proc. swoich wpływów z tego podatku. Rozmawiamy jednak, aby wysokość składki powiązać z wielkością przewozów komunikacji publicznej na terenie danego miasta. Taki sposób finansowania istnieje obecnie w związku komunalnym, który jest organizatorem komunikacji w naszej konurbacji.

Jakie są szanse na wejście tej ustawy w życie?

Resort zamierza wprowadzić w życie ustawę 1 stycznia 2017 r. To jest możliwe, wymaga jednak rzetelnej i merytorycznej współpracy zainteresowanych, czyli śląskich samorządów z administracją rządową.

—rozmawiała Maria Weber

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj