Tak postanowiła Rada Powiatu Poddębickiego w woj. łódzkim w uchwale ustalającej rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu.

W załączniku do uchwały wyznaczono m.in. tygodniowe całodobowe dyżury dla niektórych aptek w Poddębicach i Uniejowie.

Spółka z o.o., do której należy część aptek, zaskarżyła załącznik do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. W jej opinii poprzez dowolne ustalenie przymusowego harmonogramu pracy aptek doszło do ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi oceniła, że w uchwale, która narzuca wybiórczo niektórym aptekom obowiązek prowadzenia całodobowych dyżurów, Rada nie wykazała „ważnego interesu publicznego", przemawiającego za wprowadzeniem takich dodatkowych obciążeń. Dyżury nocne, w święta i dni wolne od pracy przynoszą każdorazowo straty, gdyż liczba klientów jest wtedy znikoma. Konieczne staje się też zatrudnienie dodatkowego personelu, a kandydatów nie ma.

Rada odpowiedziała na skargę, że niska frekwencja nie jest wystarczającym argumentem na brak potrzeby nocnych dyżurów. Nie da się wcześniej przewidzieć sytuacji wymagających szybkiego dostępu do leków.

Oddalając skargę, WSA powołał się na art. 94 ust. 1 prawa farmaceutycznego, który określa, że rozkład pracy aptek powinien „być dostosowany do potrzeb ludności" oraz zapewnić możliwość jak najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wtedy, gdy nie ma innych czynnych aptek, a pojawi się nadzwyczajna, trudna do przewidzenia, potrzeba podania leku. Ze wspomnianego przepisu nie wynika także, aby ustalenie rozkładu godzin pracy aptek miało uwzględniać czas funkcjonowania placówek medycznych na terenie powiatu. Czym innym jest bowiem dostępność do całodobowej opieki leczniczej, a czym innym zapewnienie całodobowej dostępności do aptek – uznał sąd. Opinia samorządu aptekarskiego nie ma charakteru wiążącego. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych niewątpliwie ogranicza swobodę działalności gospodarczej. Może to jednak nastąpić, jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia. Zapewnienie dostępności aptek, także w porze nocnej i dni wolne od pracy, mieści się w pojęciu zdrowia publicznego. Wyrok jest nieprawomocny.

—d.fr.

sygnatura akt: III SA/Łd 1/17