W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się zapowiedź połączenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Rzecznika Finansowego.

Projekt zakłada przyznanie prezesowi UOKiK wielu nowych kompetencji dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Będzie mógł przede wszystkim podejmować interwencje w sprawach indywidualnych, wynikających ze składania reklamacji przez klientów instytucji finansowych, w których zgłaszają on zastrzeżenia do usług świadczonych przez ten podmiot.

Czytaj także: Nawet 9 tys. urzędników rządowych straci pracę

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, postępowania w pozasądowym rozpatrywaniu sporów prowadzić będzie specjalny koordynator działający przy prezesie Urzędu. UOKiK ma także przejąć Fundusz Edukacji Finansowej i jak wynika z zapowiedzi, sposób wydawania zebranych na FEF pieniędzy „zasadniczo" nie ulegnie zmianie i zostaną one przeznaczone na edukację finansową.

Z zapowiedzi wynika, że poza tymi dotychczasowymi uprawnieniami rzecznika finansowego, prezes UOKiK przejmie większość pozostałych. Można z tego wywnioskować, że nie wszystkie. Jakie narzędzia wykorzystywane przez klientów w sporach z instytucjami finansowymi przy okazji połączenia urzędów przepadną? Na razie nie wiadomo.

Ministerstwo Finansów, w którym powstaje projekt pod okiem wiceministra Piotra Patkowskiego, przekonuje, że podstawową zaletą połączenia będzie rozszerzenie dostępnych źródeł informacji o naruszeniach występujących na rynku finansowym, co pozwoli na jego lepszy monitoring i zwiększy efektywność postępowań w sprawach ochrony zbiorowych interesów konsumentów, a także bardziej efektywne i adekwatne wykorzystywanie instrumentów prawnych, którymi obecnie dysponuje prezes UOKiK.

Projekt połączenia urzędów ma być gotowy już w najbliższych tygodniach. Wszystko wskazuje więc na to, że dni instytucji funkcjonującej od 1995 r. początkowo jako rzecznik ubezpieczonych, a od 2015 r. jako rzecznik finansowy, po ćwierć wieku funkcjonowania są już policzone.

W tym czasie rzecznik istotnie poprawił pozycję klientów firm ubezpieczeniowych, a w ostatnich miesiącach twardo broni klientów banków w wartych miliardy złotych sporach o kredyty frankowe.

Etap legislacyjny: w wykazie prac legislacyjnych rządu na IV kwartał 2020 r.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ