Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) powstała w 1990 roku jako pierwsza placówka tego typu w krajach postkomunistycznych. Utworzył ją rząd Tadeusza Mazowieckiego, by kształciła neutralnych politycznie pracowników administracji. Pierwsi słuchacze rozpoczęli naukę we wrześniu 1991. W minionym roku szkoła obchodziła 25-lecie istnienia. Wśród absolwentów KSAP są m.in. znani politycy: Elżbieta Bieńkowska, była wicepremier w rządzie Donalda Tuska, i Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Beaty Szydło. Jej absolwentami są także: Claudia Torres-Bartyzel, była szefowa służby cywilnej, i Jan Pastwa, obecny dyrektor KSAP.

Nauka w szkole trwa 18 miesięcy. Słuchacze zdobywają wiedzę na temat nowoczesnej administracji publicznej, rozwijają umiejętności przydatne w późniejszej pracy, m.in. z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, odbywają staże krajowe i zagraniczne, a także uczą się języków obcych.

Rozpoczynający naukę w szkole objęci są ubezpieczeniem społecznym i otrzymują stypendium. Mają także możliwość zakwaterowania w hotelu KSAP. Pracownicy administracji publicznej otrzymują bezpłatny urlop w swoim urzędzie na czas nauki.

Rekrutacja do KSAP składa się z trzech etapów i ma na celu wyłonienie do 40 słuchaczy. I etap to test wiedzy ogólnej i sprawdzian umiejętności, II etap to egzamin z języka obcego oraz zadanie pisemne w języku polskim, III etap to rozmowa kwalifikacyjna.

Warunkami przystąpienia do egzaminu są: posiadanie dyplomu ukończenia studiów z tytułem magistra lub równorzędnym, nieukończone 32 lata i znajomość języka obcego – angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.

Zgłoszenia do postępowania rekrutacyjnego do KSAP dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie w Internetowym Systemie Zgłoszeń Rekrutacja KSAP elektronicznego formularza, a następnie przesłanie lub złożenie w siedzibie KSAP, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja do KSAP", podpisanego przez osobę składającą zgłoszenie wydruku wraz z pozostałymi dokumentami.

Dokumenty należy złożyć do 4 marca 2016 r.

Więcej www.ksap.gov.pl