Ma ona m.in. uporządkować katalog instrumentów aktywizacji, aby lepiej odpowiadały sytuacji na rynku pracy, czy usprawnić funkcjonowanie urzędów pracy (UP). W projekcie znalazło się też oddzielenie statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku od ubezpieczenia zdrowotnego. Wniosek w tej sprawie będzie składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– Chcemy, aby proces związany z ubezpieczeniem zdrowotnym był całkowicie zautomatyzowany. Już teraz zakładamy, że osoby składające taki wniosek będą rejestrowały się na naszej Platformie Usług Elektronicznych – mówiła w listopadzie w wywiadzie dla „Rz” prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Czytaj więcej

Prezes ZUS: W 2023 r. emeryt zyska co najmniej 3 tys. zł rocznie

Teraz Zakład w opinii do projektu wskazuje, że jego wdrożenie będzie wymagało odpowiedniej modyfikacji eksploatowanych systemów informatycznych, co oznacza uwzględnienie co najmniej dziewięciomiesięcznego okresu vacatio legis.

Jak bowiem tłumaczy, zmiany te wymagają zastosowania procedur wynikających z przepisów prawa zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy, który przeprowadziłby niezbędnych zmiany w oprogramowaniu.

Z kolei koszty modyfikacji systemów informatycznych mają wynieść 2,1 mln zł.

Wejście w życie omawianego projektu i tak się zresztą opóźni. Co do zasady nowe regulacje miały bowiem obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Prace nad zmianami cały czas są jednak w toku.

Etap legislacyjny: projekt po konsultacjach