Laureatów wyróżniliśmy w trzech kategoriach: urzędu przyjaznego, poprawiającego jakość decyzji i efektywnego. Miarą sukcesu były m.in. szybkość załatwiania spraw podatników, liczba uchylonych decyzji danego urzędu, sprawna egzekucja podatków od dłużników i trafność ustaleń kontroli u podatników. W każdej z kategorii wyróżnialiśmy osobno urzędy duże, średnie i małe (klasyfikacja ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników).

Rezultaty rankingu pokazują, że wielu liderów ubiegłorocznej edycji utrzymało lub poprawiło wyniki. Urząd skarbowy w Jeleniej Górze obronił tytuł urzędu przyjaznego. Wszyscy trzej zwycięzcy w kategorii urzędu efektywnego zajęli przed rokiem drugie miejsca.

Na piątkową uroczystość rozdania pamiątkowych dyplomów w redakcji „Rzeczpospolitej" przybył wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś. – KAS realizuje dwa cele: mamy być przyjaźni dla uczciwych podatników i rygorystyczni dla tych, którzy chcą oszukiwać – zaznaczył, nawiązując do wdrażanej od 1 marca reformy służb skarbowych.

Reforma ta przebiega nie bez kłopotów, przynajmniej od strony pracowników administracji. Wciąż nie wszyscy otrzymali propozycje posad w nowej strukturze. Ci, którzy je dostali, często nie są zadowoleni z wynagrodzeń. Wiceminister przyznał, że ofiarnie pracującym skarbowcom należą się podwyżki.

Wiceminister Banaś potwierdził też, że są szykowane zmiany dotyczące wyspecjalizowanych urzędów dla dużych podatników. Ci najwięksi, o obrotach powyżej 50 mln euro, mieliby się rozliczać w jednym urzędzie ulokowanym w Warszawie. Dotychczas działające urzędy dla dużych firm mają działać nadal, ale prawdopodobnie będzie się z nimi rozliczał nieco szerszy krąg podatników. Według szefa KAS szczegóły tych rozwiązań mogą być znane już za około dwa tygodnie.