– Przygotowaliśmy specjalne ubezpieczenie i pokrywamy składkę, aby wyrazić solidarność z tymi, którzy z poświęceniem leczą i troszczą się o chorych – poinformowała Aviva. – Ubezpieczenie to większe poczucie bezpieczeństwa dla pracujących na pierwszej linii frontu walki z epidemią, a także ochrona dla ich rodzin – tłumaczy.

Aviva wypłaci świadczenie w kwocie 100 tys. zł osobie uposażonej, gdyby doszło do najgorszego i w okresie trwania polisy ubezpieczony zmarł w wyniku choroby Covid-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Osobę uposażoną wskazuje ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia – zwykle jest to osoba najbliższa, członek rodziny.

Polisa obejmuje: lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, analityków medycznych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, psychologów, elektroradiologów, techników elektroradiologów i salowe.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób w wieku 18–60 lat, pracujących w szpitalu, przychodni, gabinecie lekarskim lub zespole ratownictwa medycznego. Może to być zarówno publiczny, jak i prywatny podmiot leczniczy na terenie naszego kraju.

Aviva założyła, że ochrona obejmie do 30 tysięcy osób uprawnionych na okres trzech miesięcy (do 20 lipca). Przystąpić do ubezpieczenia można do 3 maja tylko na stronie aviva.pl/ubezpieczamy-medykow. Trzeba podać niezbędne informacje oraz wypełnić krótką ankietę medyczną. Każdy objęty ochroną otrzymuje e-mailem dokument uczestnictwa.

– Pracownicy ochrony zdrowia codziennie narażają swoje życie i zdrowie, aby chronić nasze. Obawiają się też o zdrowie swoich rodzin, od których są często odizolowani. Dlatego zapraszamy ich, aby bezpłatnie ubezpieczyli się na życie, a my pokryjemy składkę. Ubezpieczeniem obejmujemy dużą grupę zawodów medycznych – również tych mniej widocznych, na przykład radiologów, diagnostów, analityków. Odpowiadamy w ten sposób na apele o dodatkowe ubezpieczenia dla personelu służby zdrowia i kontynuujemy nasze wsparcie dla ochrony życia i zdrowia – mówi Adam Uszpolewicz, prezes Avivy.

Zainteresowanie ofertą jest bardzo duże. W środę wieczorem Aviva poinformowała nas, że do bezpłatnego ubezpieczenia zapisało się już 15 tys. medyków. To już połowa zakładanej puli.

Bezpłatne ubezpieczenie na życie „Aviva Medykom" to kolejna inicjatywa firmy w walce z epidemią. Pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w walkę z koronawirusem, którzy ubezpieczyli w tej firmie swoje samochody, Aviva gwarantuje najszerszy zakres usług assistance, a w razie stłuczki czy wypadku – priorytetową likwidację szkody i wszelką pomoc przy organizacji auta zastępczego oraz holowaniu pojazdu.

Ubezpieczyciel współpracuje z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wolontariusze produkują przyłbice ochronne dla służb medycznych. – Sfinansowaliśmy zakup dziesięciu dodatkowych drukarek 3D i materiałów, dzięki czemu lekarze, pielęgniarki i ratownicy otrzymają kolejne 6 tysięcy przyłbic – informuje Aviva.

Ubezpieczyciel wspiera także Polski Czerwony Krzyż. – Sfinansowaliśmy środki ochrony osobistej dla 5 tysięcy opiekunek PCK, które zajmują się 16 tysiącami przewlekle chorych seniorów w całej Polsce. Pomogliśmy też PCK w zakupie sprzętu wspierającego służby medyczne. Prowadzimy zbiórkę na rzecz PCK na stronie www.todlamniewazne.pl. W najbliższym czasie przekażemy Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi kolejną darowiznę na wsparcie bezpośredniej pomocy żywnościowej dla osób i rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej w wyniku ekonomicznych skutków epidemii – wylicza Aviva.