Nie podano powodów rezygnacji Pawła Surówki, choć w mediach już od kilku tygodni spekulowano o jego odejściu, szczególnie gdy jesienią szefem nowego Ministerstwa Aktywów Państwowych został Jacek Sasin. Surówka z Grupą PZU związany był od czterech lat. Funkcję prezesa pełnił przez trzy lata, wcześniej był prezesem PZU Życie i członkiem zarządu odpowiedzialnym za inwestycje.

- Bardzo dziękuję Pawłowi Surówce, który jako prezes spółki był twórcą strategii „Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia”. Jej efektem są nie tylko rekordowe w giełdowej historii Grupy wyniki osiągnięte w zeszłym roku, ale i szereg innowacyjnych projektów. Wśród nich internetowa platforma mojePZU, która stała się  najbardziej rozbudowanym systemem elektronicznej obsługi klienta na rynku ubezpieczeniowym i finansowo-zdrowotnym, inwestycyjny serwis inPZU i innowacyjna usługa PZU GO – mówi Maciej Łopiński przewodniczący rady nadzorczej PZU.

Czytaj także: Morawiecki i Ziobro stracą wpływy w spółkach Skarbu Państwa

– Kierowanie największą grupą finansową w tej części Europy było dla mnie wielkim zaszczytem. W szczególności zaś możliwość współpracy z wyjątkowymi ludźmi, którzy wyróżniają się profesjonalizmem, wiedzą i zaangażowaniem i którym jestem bardzo wdzięczny. Ze wszystkich sukcesów, które udało nam się osiągnąć, jestem najbardziej dumny z największego poziomu zaangażowania pracowników w historii PZU, czego rezultatem są rekordowe ubiegłoroczne wyniki Grupy PZU – mówi Surówka.

Na następcę Surówki rada nadzorcza powołała Beatę Kozłowką-Chyłę, która niegdyś była członkiem nadzoru PZU, TFI PZU i PTE PZU oraz dwukrotnie była członkiem zarządu samego PZU. Zasiadała również w zarządzie PZU Życie. Obecnie pełni funkcję szefowej rady nadzorczej Grupy Lotos. Pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, pełniła też funkcję prezesa Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego.

Kozłowska-Chyła ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Handlowego. Wykonuje zawód radcy prawnego, jest arbitrem rekomendowanym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Rezygnację z funkcji członka zarządu PZU Życie złożył Roman Pałac, do niedawna prezes tej spółki (pełnił tę funkcję od kwietnia 2017 r.). – Bardzo dziękuję całemu zespołowi PZU za wielkie zaangażowanie i walkę o pozycję rynkową naszej Grupy. To dzięki każdemu z was nasza Grupa osiągnęła jedne z najlepszych na świecie wyników finansowych, stała się liderem pod względem jakości obsługi klienta i wzrostu w biznesie zdrowotnym, w którym kilka lat temu nikt nie dawał nam szans – mówi Roman Pałac.

Rada Nadzorcza PZU podjęła uchwałę o powołaniu Małgorzaty Kot do zarządu ze skutkiem od 1 czerwca. Kot w latach 2001-2012 zajmowała stanowiska menadżerskie w STU Ergo Hestia, PZU i HDI Asekuracja TU. Od 2012 roku związana z TUiR Allianz Polska SA, gdzie pełniła kolejno funkcje: Dyrektora Departamentu Współpracy z Kluczowymi Partnerami, Dyrektora Departamentu Współpracy z Multiagencjami oraz Dyrektora ds. Współpracy z Kluczowymi Partnerami i Bancassurance.

Ukończyła wiele kursów, m.in. w zakresie oceny ryzyk majątkowych, obsługi klienta oraz w ramach Programu Rozwoju Talentów Allianz, w tym Building Business Acumen, negocjacje, przywództwo XXI wieku, TOP Menedżer. Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe na  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i w Szkole Głównej Handlowej – „Akademia Profesjonalnego Coacha”.