Prezes spółki Jacek Podoba tłumaczy tą decyzję niestabilna sytuacją rynkową. Zapowiada jednak, że spółka przeprowadzi ofertę jeszcze w tym roku.

Spółka zamierzała zaoferować 1,58 mln papierów nowej emisji. Z inwestycji miał wyjść Getin Noble Bank sprzedając podobną ilość akcji. Nowi inwestorzy mieli mieć 32,3 proc. podwyższonego kapitału zakładowego.

Pozyskany kapitał TU Europa miała zamiar przeznaczyć na zwiększenie sprzedaży za pośrednictwem zależnej spółki Europa TUnŻ. Podoba przyznaje, że majątkowa Europa będzie musiała zweryfikować swoje plany dotyczące przychodów.