Zmiany w ubezpieczeniach dla firm

Warunki ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla firm się zmieniają. Przedsiębiorcy powinni być zadowoleni, ponieważ coraz więcej ryzyk jest obejmowanych podstawowymi wersjami umów.

Publikacja: 23.06.2020 12:00

Zmiany w ubezpieczeniach dla firm

Foto: materiały prasowe

Materiał powstał przy współpracy z TUIR WARTA

Dzisiejsze ogólne warunki ubezpieczenia różnią się znacząco od tych, które funkcjonowały na rynku ubezpieczeń kilkanaście, a nawet jeszcze kilka lat temu.

Mniej klauzul dodatkowych

– Zmieniają się potrzeby rynku i klientów – mówi Agnieszka Gawrońska, menedżer produktu w Warcie.

Tłumaczy, że ubezpieczyciele, chcąc zwiększyć konkurencyjność swoich ofert, rozszerzają podstawowy zakres umowy ubezpieczenia, włączając do niej jako standard ryzyka do tej pory objęte klauzulami dodatkowymi. I tak na przykład OC ubezpieczonego za szkody spowodowane przez wózki widłowe, OC najemcy nieruchomości czy OC ubezpieczonego za szkody spowodowane przez podwykonawców, do tej pory włączane klauzulami dodatkowymi, teraz są przez większość ubezpieczycieli objęte podstawowym zakresem ubezpieczenia.

­– Rozwój gospodarczy jest procesem nieustającym. Producenci, dystrybutorzy produktów i dostawcy usług szukają nowych rynków zbytu. Wprowadzają swoje produkty nie tylko na rynki europejskie, ale też światowe, a konsekwencją tego jest szersza odpowiedzialność, którą ponoszą – mówi Agnieszka Gawrońska.

Zwraca uwagę, że ubezpieczyciele obejmują dziś ochroną wypadki, do których doszło na terytorium Polski i innych krajów, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych i Kanady.

– Warta jako pierwsza na polskim rynku do podstawowego zakresu ubezpieczenia włączyła wypadki, które mają miejsce na terenie także tych dwóch krajów wraz z ich terytoriami zależnymi – mówi Agnieszka Gawrońska.

– Tego typu pokrycie istotne jest m.in. dla tzw. eksportu pośredniego, czyli przykładowo w sytuacji, gdy ubezpieczony sam nie eksportuje swoich produktów bezpośrednio do tych dwóch państw, ale jego produkt może zostać wyeksportowany na przykład przez sprzedawcę. Gdy taki produkt okaże się wadliwy i spowoduje wypadek właśnie na tym terytorium, ubezpieczony jako producent będzie odpowiadał z tytułu OC za produkt, mimo że sam bezpośrednio nie eksportował tam swoich produktów – tłumaczy.

Kolejnym istotnym elementem ubezpieczenia OC jest pokrycie kosztów wykonania przez ubezpieczonego postanowienia sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody. Często od wniesienia powództwa do sądu do rozpoczęcia egzekucji mija dużo czasu. Może się zdarzyć, że po drodze sytuacja sprawcy szkody się pogorszy i nie będzie w stanie wywiązać się z zobowiązań w stosunku do poszkodowanego. Obawiając się takiej sytuacji, poszkodowany może zwrócić się do sądu o ustanowienie zabezpieczenia sądowego, m.in. w postaci obciążenia nieruchomości hipoteką przymusową, zajęcia ruchomości, ustanowienia zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem czy złożenia do depozytu sądowego sumy pieniężnej. Koszty takiego zabezpieczenia mogą istotnie obciążyć finanse przedsiębiorstwa i ograniczyć jego funkcjonowanie.

– Warta w ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia pokrywa koszty wykonania przez swojego klienta postanowienia sądu o zabezpieczeniu roszczenia – mówi Agnieszka Gawrońska.

Odpowiedzialność za produkt

Oprócz odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem rzeczy istotna jest też odpowiedzialność cywilna za produkt.

– Niekiedy wysokość zasądzanych odszkodowań z tego tytułu sięga kilkuset tysięcy, a nawet kilku milionów złotych w pojedynczej szkodzie – mówi ekspertka Warty.

Przytacza przykład producenta telefonów komórkowych, który wyprodukował aparaty z wadliwymi bateriami. Podczas ich ładowania telefony zapalały się, powodując pożary mienia oraz poparzenia u osób. Inny przykład: wadliwe zmywarki zapalające się podczas pracy powodowały poparzenia osób i zniszczenie mienia.

– Dlatego tak ważne jest, aby każdy producent czy dystrybutor posiadał ubezpieczenie, które zabezpieczy go przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt – przekonuje Agnieszka Gawrońska. – Ogólne warunki ubezpieczenia Warty w standardzie obejmują OC za szkody rzeczowe lub szkody osobowe spowodowane przez produkt – dodaje.

Innym istotnym elementem ubezpieczenia jest rozszerzona odpowiedzialność cywilna za produkt. Obejmuje ona czyste szkody majątkowe powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu.

– Jest to szczególnie istotne dla producentów półproduktów i produktów, które podlegają dalszej obróbce przez producenta wyrobu finalnego, są łączone z innymi produktami w celu wytworzenia wyrobu finalnego, lub też producentów, dystrybutorów lub serwisów wszelkiego rodzaju maszyn – mówi ekspertka Warty.

Wskazuje przykład producenta soli, który sprzedaje swój produkt do piekarni. Jedna z partii soli została zanieczyszczona opiłkami metalu podczas czyszczenia linii produkcyjnej przy pomocy szczotki drucianej. Części szczotki zmieszały się z produkowaną w zakładzie solą. Zanieczyszczenie odkryto dopiero w momencie kontroli jakości upieczonego pieczywa. Szkoda, na którą złożyły się m.in. koszty produkcji i utylizacji niezdatnego do spożycia pieczywa, sięgnęła 3 mln złotych.

– Warta, na potrzeby takich klientów, w ramach klauzul dodatkowych proponuje włączenie czystych szkód majątkowych powstałych w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu w formie tylko jednej klauzuli – mówi Agnieszka Gawrońska. Większość ubezpieczycieli zakres ten obejmuje trzema lub czterema klauzulami dodatkowymi.

Wycofanie produktu

Istotne z punktu widzenia producentów i dystrybutorów produktów jest też ubezpieczenie wycofania produktu z obrotu (product recall).

– Media często informują o przypadkach wycofania produktów spożywczych, mebli, artykułów gospodarstwa domowego, części samochodowych – mówi ekspertka Warty. – Koszty wycofania produktu są przy tym często liczone w milionach złotych – dodaje.

I tłumaczy, że właśnie dlatego Warta w ramach klauzuli dodatkowej oferuje rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC o koszty wycofania produktu z obrotu. W tym przypadku ochroną ubezpieczeniową objęte są m.in.: koszty powiadomienia dystrybutorów, konsumentów i innych posiadaczy produktów (w tym koszty wezwań publikowanych w mediach), koszty sortowania i przepakowania produktów, koszty transportu wycofywanych produktów do miejsca naprawy, wymiany czy koszty składowania wycofanych produktów. Ubezpieczenie product recall obejmuje zarówno OC ubezpieczonego za koszty poniesione przez osobę trzecią w związku z wycofaniem produktu z obrotu, jak i koszty poniesione przez samego ubezpieczonego w związku z wycofaniem produktu z obrotu.

Wina umyślna i koszty pomocy prawnej

Innym istotnym rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej jest klauzula reprezentantów. Obejmuje ona ochroną szkody wyrządzone umyślnie przez pracowników ubezpieczonego.

- Warta, w ramach podstawowego zakresu polisy OC, obejmuje szkody wyrządzone umyślnie przez pracowników, poza ochroną ubezpieczeniową pozostawiając jedynie szkody wyrządzone umyślnie przez reprezentantów ubezpieczonego – mówi Agnieszka Gawrońska.

Przekonuje, że bardzo istotne z punktu widzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej jest pokrycie kosztów pomocy prawnej. Warta pokrywa koszty postępowania cywilnego (w tym arbitrażowego lub mediacyjnego) związanego z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego za szkodę.

Umowa dla klienta

– Każda umowa ubezpieczenia OC dla firm jest dostosowana do potrzeb klienta. Oceniamy jego sytuację, kalkulujemy ryzyka i przedstawiamy ofertę – mówi Agnieszka Gawrońska.

Przekonuje, że nowa oferta Warty już w standardowym brzmieniu zapewnia bardzo szeroki zakres ochrony i powinna zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów. Jej zawarcie jest zaś proste i szybkie.

Materiał powstał przy współpracy z TUIR WARTA

Materiał powstał przy współpracy z TUIR WARTA

Dzisiejsze ogólne warunki ubezpieczenia różnią się znacząco od tych, które funkcjonowały na rynku ubezpieczeń kilkanaście, a nawet jeszcze kilka lat temu.

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Ubezpieczenia
Wydatki na polisy zdrowotne w górę
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Ubezpieczenia
Lloyd's of London gotów ubezpieczać transporty ukraińskiego zboża Morzem Czarnym
Ubezpieczenia
Ceny polis szkolnych zaczynają się od kilkudziesięciu złotych
Ubezpieczenia
Więcej wydajemy na ubezpieczenia
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Ubezpieczenia
Znów dobry kwartał i półrocze Grupy PZU
Ubezpieczenia
Coraz droższe pakiety medyczne. Nawet o kilkadziesiąt procent