Rekordową sprzedaż udało się osiągnąć dzięki nowemu produktowi, jakim była Listopadowa 13-tka, czyli 13-miesięczna obligacja o stałym oprocentowaniu 3,2 proc. Inwestorzy kupili ten papier o wartości ponad 870 mln zł. To trzy czwarte wszystkich sprzedanych w minionym miesiącu obligacji.

Nowy produkt, zachęcił inwestorów do sięgania po pozostałe rodzaje oferowanych przez MF papierów. atrakcyjność pozostałych standardowo oferowanych obligacji. Wartość sprzedaży standardowych obligacji oszczędnościowych w listopadzie wyniosła 272,1 mln zł, czyli o prawie 80 proc. więcej niż dotychczasowa średniomiesięczna sprzedaż tych obligacji w 2013 r.

Sprzedaż obligacji 2-letnich wyniosła 163,5 mln zł, co jest najlepszym wynikiem od prawie czterech lat. Sprzedaż obligacji 3-letnich była najwyższa od dwóch lat i wyniosła 58,5 mln zł. Sprzedaż obligacji czteroletnich i dziesięcioletnich utrzymała się na podobnym poziomie co w poprzednich miesiącach (35,6 mln zł dla 4-latek i 14,5 mln zł dla 10-latek).

Ministerstwo finansów nie planuje wprowadzenia nowych obligacji do stałej oferty, ale nie wyklucza, że wykorzysta jeszcze kiedyś krótki papier do zarządzania potrzebami pożyczkowymi budżetu. „Nowe obligacje o krótkich okresach do wykupu będą mogły być oferowane do sprzedaży jako jednorazowe, okazyjne emisje. Sprzedaż nowych obligacji dokonywana będzie w miesiącach, w których występować będzie zapotrzebowanie budżetu państwa na krótkookresowe finansowanie. Wówczas sprzedaż krótkookresowych obligacji w części zastępować będzie mogła emisję bonów skarbowych" – czytamy w komunikacie MF.