Składki spadają o 6 procent

Ponad 25 mld zł odszkodowań i świadczeń dla klientów i poszkodowanych wypłaciły towarzystwa w ciągu pierwszych trzech kwartałów roku – wynika z podsumowania Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Publikacja: 16.12.2014 13:49

Składki spadają o 6 procent

Foto: Bloomberg

W podziale na poszczególne kategorie sytuacja przedstawia się następująco: 15 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 10,2 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych.

Ogółem wartość składki przypisanej brutto na rynku ubezpieczeń wyniosła po III kw. 2014 r. 40,8 mld zł. Oznacza to spadek rok do roku o 5,77 proc.

Dobrą wiadomością jest to, że o 16 proc. zmniejszyły się też odszkodowania i świadczenia z tytułu wszystkich ubezpieczeń na życie - wyniosły one15 mld zł. W tym wypadku składka spadła jednak mocniej, bo o 8,6 proc., do 21,2 mld zł.

Składka z ubezpieczeń z UFK wyniosła 9,2 mld zł (spadek o 2,8 proc.) Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU zaznacza, że największy wpływ na spadek składki i spadek wartości świadczeń ma niezmiennie ograniczenie oferty krótkoterminowych ubezpieczeń na życie z elementem inwestycyjnym. - Mimo spadku składki z ubezpieczeń na życie, widać wyraźnie, że jest on mniejszy niż po I i II kw. tego roku, kiedy to wynosił odpowiednio 14 proc. i 11,3 proc. – wylicza prezes PIU. - Przed rynkiem życiowym w najbliższej przyszłości wiele niewiadomych, związanych z działaniami legislacyjnymi a także nadzorczymi. Dotyczą one głównie ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Przyszły rok może być w związku z tymi działaniami przełomowy dla polskich ubezpieczeń na życie.

Jeśli chodzi o podsumowanie rynku majątkowego i komunikacyjnego, najważniejsze liczby przedstawiają się następująco: składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów wyniosła 6 mld zł, co oznacza spadek o 5 proc. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń autocasco wyniosła 3,9 mld zł (spadek o 0,89 proc.).

Nic więc dziwnego, że wynik techniczny z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów wyniósł -160 mln zł. Trochę lepiej wypadł wynik techniczny z ubezpieczeń autocasco, który sięgnął 253,8 mln zł.

Składka z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 9,6 mld zł i była o 1,5 proc. niższa niż rok wcześniej. W podsumowaniu PIU widoczny jest wzrost składki z ubezpieczeń finansowych - do 1,58 mld zł wobec 1,37 mld zł rok wcześniej. O 20 proc. spadła wartość odszkodowań z powodu szkód spowodowanych żywiołami, z kolei o 23 proc. wzrosła wartość odszkodowań z pozostałych szkód rzeczowych. Jest to związane ze szkodami w przedsiębiorstwach oraz - w mniejszym stopniu - szkodami rolnymi. Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU zaznacza, że na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych trwa silna walka o klienta. - Jest to przede wszystkim konkurencja cenowa, co ma odzwierciedlenie w spadającym przypisie składki z ubezpieczeń OC – wyjaśnia Maciążek. - Pogarsza się jednocześnie wynik techniczny tej linii produktowej. Rok wcześniej, ubezpieczyciele kończyli trzeci kwartał z ponad 100 mln zł zysku z OC i mimo to zakończyli 2013 r. stratą na tym produkcie. Jeśli chodzi o rynek majątkowy, to w tym roku w ciągu pierwszych trzech kwartałów nie wystąpiły w Polsce zjawiska naturalne, powodujące duże wypłaty z tytułu ubezpieczeń.

Podsumowując zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł po III kw. 2014 r. 2,65 mld zł i był o 14 proc. wyższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi, zakończyli III kw. 2014 r. z zyskiem 3 mld zł (spadek o 49 proc.). Różnica ta ma związek przede wszystkim z wysokością dywidendy wewnątrz największej polskiej grupy ubezpieczeniowej. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy za III kw. 2014 r. wyniósł 900 mln zł.

W podziale na poszczególne kategorie sytuacja przedstawia się następująco: 15 mld zł świadczeń z ubezpieczeń na życie oraz 10,2 mld zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych.

Ogółem wartość składki przypisanej brutto na rynku ubezpieczeń wyniosła po III kw. 2014 r. 40,8 mld zł. Oznacza to spadek rok do roku o 5,77 proc.

Pozostało 91% artykułu
Ubezpieczenia
Roszady w największym polskim ubezpieczycielu. Były szef mBanku na czele PZU Życie
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Ubezpieczenia
OFE dały zarobić lepiej niż lokaty bankowe i subkonta ZUS
Ubezpieczenia
Po wyborze nowego zarządu kapitalizacja PZU w górę o blisko miliard złotych
Ubezpieczenia
Rekord sprzedaży polis majątkowych i życiowych Warty
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Ubezpieczenia
Artur Olech prezesem PZU. Potrzebna jest zgoda KNF