Zaznaczyła przy tym, że udało jej się poprawić zysk brutto o kolejne 22,9 proc. do kwoty 377,9 mln euro. Składka zarobiona na udziale własnym zwiększyła się o 7,6 proc. do kwoty 5,312.9 mln euro, a wskaźnik szkodowości Combined ratio netto spadł z poziomu 99,8 do 99,5 proc. Jednocześnie udało się zredukować koszty o kolejne 79 mln euro. Proponowana wysokość dywidendy ponownie podwyższona została o 20 proc. do 42 centów za akcję. Przypomnijmy, że w 2013 roku było to 35 centów.

- W chwili obecnej Uniqa spodziewa się w roku 2015, w porównaniu z rokiem 2014, dwucyfrowego (wyrażonego w procentach) wzrostu zysku z działalności operacyjnej do poziomu 425 mln - 450 mln euro, przy założeniu stabilności w otoczeniu rynku kapitałowego, umiarkowanej poprawy sytuacji gospodarczej oraz braku nadzwyczajnych strat spowodowanych klęskami żywiołowymi – czytamy komunikacie.- Osiągnięcie zysku będzie możliwe dzięki dalszej poprawie działań operacyjnych, podejmowanych w kluczowych obszarach działalności.