Firma zaznacza, że mimo trudnych warunków rynkowych odnotowała wzrost w ubezpieczeniach życiowych. Łączny wynik wszystkich spółek Grupy za 2014 rok wyniósł 219,9 mln zł, więc był wyższy o 25 proc. w porównaniu z sytuacją sprzed roku. Wartość aktywów zarządzanych przez Grupę na koniec roku to 13,7 mld zł.

Sukces przyniosły ubezpieczenia na życie, w majątkowych zebrana składka wyniosła 1,76 mld zł. A to oznacza, że spółka majątkowa zamknęła 2014 rok z zyskiem w wysokości 154,7 mln zł, co oznacza wzrost o 73 mln zł (88 proc.) wobec wyniku z 2013 roku.

Gorzej sytuacja się ma jeśli przyjrzymy się osobno ubezpieczeniom komunikacyjnym. W tym wypadku TUiR Allianz Polska odnotowało 939 mln zł przypisu, co stanowiło spadek o 8 proc. w relacji do ubiegłego roku. Głównym powodem gorszego wyniku było ograniczenie sprzedaży ubezpieczeń ciągników siodłowych oraz silna presja cenowa na rynku. Pozostałe ubezpieczenia majątkowe i osobowe, pomimo wciąż bardzo trudnych warunków rynkowych, rozwijały się z dynamiką 5 proc. Wśród nich najlepsze wyniki sprzedażowe osiągnęły ubezpieczenia z segmentu korporacyjnego oraz ubezpieczenia mieszkań.

- W 2014 roku nie wystąpiły żadne dramatyczne zjawiska pogodowe, które z pewnością pomogły całej branży w uzyskaniu dobrych wyników w tym obszarze, jednocześnie konkurencja cenowa w segmencie majątkowym, widoczna zarówno w ubezpieczeniach komunikacyjnych, jak i korporacyjnych, doprowadziła do obniżenia rentowności – zaznaczyła spółka.

Wracając do segmentu ubezpieczeń życiowych, to składka przypisana wyniosła tu 775,5 mln zł w porównaniu do 533,6 mln zł w poprzednim roku, to wzrost o ponad 241 mln zł. Zysk netto za 2014 rok wyniósł 43,7 mln zł wobec 51,6 mln w roku poprzednim.

Sprzedaż produktów życiowych kształtowała się na dobrym poziomie, szczególnie w ubezpieczeniach grupowych oraz w tradycyjnych ubezpieczeniach życiowych z regularną składką sprzedawanych przez agentów. Mniejszą w porównaniu z poprzednim rokiem sprzedaż odnotowano w polisach unit-linked. Natomiast w sieci własnej odnotowano wzrastającą sprzedaż produktu życiowego „Plan na dziś i na jutro", z wciąż innowacyjną na rynku usługą Best Doctors, zapewniającą możliwość leczenia u najlepszych specjalistów, w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie.

Jeśli zaś chodzi o fundusze inwestycyjne, to na koniec 2014 roku TFI Allianz zarządzało aktywami o wartości ponad 2,7 mld zł, powierzonymi przez blisko 24 tysiące klientów. Zysk netto Towarzystwa na koniec grudnia wyniósł 6,3 mln zł.

Wyróżniające wyniki na tle konkurencji wypracowały subfundusze zagraniczne z parasola Allianz FIO uruchomione 9.01.2014: Allianz Akcji Globalnych, Allianz Energetyczny oraz Allianz Obligacji Globalnych. Nowe subfundusze od początku działalności, wypracowały stopy zwrotu wynoszące odpowiednio: +9,2 proc.,+5,5 proc. oraz +3,0 proc.

Bardzo dobre wyniki inwestycyjne na tle konkurencji – jak podkreśliła sama spółka - na koniec roku osiągnął również inwestujący na polskim rynku długu skarbowego, Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, którego 12-miesięczna stopa zwrotu na koniec grudnia wyniosła +7,3 proc., a aktywa osiągnęły blisko 125 mln zł. W ciągu minionego roku w polityce inwestycyjnej subfunduszu Allianz Obligacji Plus zostały wprowadzone zmiany umożliwiające zwiększanie udziału obligacji korporacyjnych w portfelu, co pozytywnie przełożyło się na stopy zwrotu wypracowywane przez ten subfundusz w kolejnych miesiącach. Wynik funduszu za 12 miesięcy wyniósł +4,6 proc.

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ

Allianz Nowa Energia FIZ - fundusz wprowadzony do oferty Towarzystwa w maju 2013, zgromadził do końca 2014 roku aktywa o wartości 24,7 mln zł. Stopa zwrotu funduszu od początku działalności wyniosła +11,5 proc. W 2014 roku zostały przeprowadzone kolejne subskrypcje Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ. Fundusz od początku działalności wypracowuje dla uczestników stabilne zyski. Stopa zwrotu funduszu od dnia rejestracji – 4.07.2012 (na 31.12.2014) wyniosła +13,8 proc. Aktywa Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ na koniec 2014 osiągnęły wartość 236,5 mln zł.

Aktywa netto Allianz Polska OFE na koniec roku 2014 roku przekroczyły 6,7 mld zł. Po przeprowadzonym w ubiegłym roku przejęciu OFE Warta liczba członków wzrosła do 1 082 471. W ostatnim rankingu stóp zwrotu za okres 3-letni przeprowadzonym przez KNF na koniec września Allianz Polska OFE zajął 4 miejsce ze stopą zwrotu 33,212 proc. Wynik finansowy netto PTE Allianz Polska S.A. na 31.12.2014 r. wyniósł 15,2 mln zł.