- Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia AXA Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń – czytamy w komunikacie ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego 3 marca 2021 r. Ponadto „Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie.

Decyzje KNF to kolejny ważny krok na drodze do domknięcia transakcji przejęcia polskiego oddziału firmy AXA przez UNIQA.

Przed rokiem austriacka grupa ubezpieczeniowa Uniqa Insurance Group poinformowała, że kupi od francuskiej spółki AXA jej działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wartość transakcji to miliard euro. Do sfinalizowania umowy potrzebne są zgody regulatorów. Finalizacja przejęcia firmy AXA przez UNIQA spodziewane jest na koniec pierwszego półrocza 2021 r.

Tymczasem od połowy lutego każdy kto wchodzi na strony internetowe axa.pl lub axadirect.pl zostaje automatycznie przekierowany na nową, wspólną dla AXA i UNIQA stronę uniqa.pl. Można tam m.in. kupić polisy, zgłaszać szkody i roszczenia, logować się na swoje konta albo znaleźć kontakt do agenta.

Według danych na koniec 2019 r. UNIQA razem z AXA są 5. grupą ubezpieczeniową w Polsce pod względem przypisu składki, której łączna wartość wyniosła prawie 4 mld zł. Obie firmy ubezpieczeniowe wypłaciły w tym czasie poszkodowanym łącznie niemal 2,9 mld zł w roszczeniach i świadczeniach. Razem obsługują 5 mln klientów indywidualnych i ubezpieczają 50 tys. firm w Polsce. W skład grupy UNIQA od 15 października 2020 r. wchodzą – oprócz spółek ubezpieczeniowych – również AXA TFI i AXA PTE, które zarządzają aktywami o łącznej wartości 15 mld zł według danych na koniec 2019 r.

Liderem na polskim rynku ubezpieczeń jest PZU. W 2019 r. jej zysk sięgnął rekordowych 3,3 mld zł. Składka przypisana grupy PZU sięgnęła 24,2 mld zł. To rekordowe wyniki. Wartość aktywów grupy PZU przekroczyła na koniec 2019 r. 343 mld zł. Grupa miała 22 mln klientów w pięciu krajach.