Zysk netto grupy PZU w IV kwartale 2020 r. wyniósł 721 mln zł, to o17 proc. więcej od oczekiwań. Rezultat spadł jednak o 23 proc. rok do roku i 19 proc. kwartał do kwartału.

W całym 2020 r. zysk netto grupy (przypisany właścicielom jednostki dominującej) spadł o 42 proc., do 1,9 mld zł, ROE wyniosło 10,9 proc. Spadek wyników w 2020 roku to efekt COVID-19, w szczególności przełożył się na wzrost odpisów kredytowych w działalności bankowej (PZU jest akcjonariuszem Pekao i Aliora). Wynik netto grupy PZU z wyłączeniem działalności bankowej wyniósł w 2020 roku 3,1 mld zł.

W samym IV kwartale składka przypisana brutto wyniosła 6,58 mld zł i okazała się zbliżona do oczekiwań. Rok do roku składka spadła o 2 proc., ale kwartalnie urosła o 17 proc. W całym roku grupa zebrała 23,87 mld zł składek brutto, o 1,3 proc. mniej niż w 2019 r. W segmencie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce składka przypisana brutto spadła w 2020 roku do 13,3 mld zł z 13,7 mld zł rok wcześniej. W życiowym w tym okresie wzrosła do 8,7 mld zł z 8,5 mld zł.

Wynik na działalności lokacyjnej wyniósł w ostatnim kwartale 2,08 mld zł i był o 5 proc. wyższy od oczekiwań. Rezultat ten spadł o14 proc. rok do roku i wzrósł 8 proc. kwartalnie.

Odszkodowania netto wyniosły w IV kwartale 2020 r. 4,23 mld zł, zgodnie z prognozami. Odszkodowania te wzrosły o 12 proc. rok do roku i o 4 proc. w porównaniu z III kwartałem. W całym roku odszkodowania osiągnęły 15,58 mld zł i były o 0,7 proc. niższe niż w 2019 r. Koszty operacyjne IV kwartale roku wyniosły 2,52 mld zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek. Koszty spadły o 3 proc. rok do roku i urosły 4 proc. kwartalnie.

- Blisko 15 mld zł składki zebranej z ubezpieczeń majątkowych zostało wygenerowane przy wskaźniku mieszanym (COR) na poziomie 88,2 proc., co jest wartością znacznie lepszą niż średni wskaźnik dla naszych konkurentów. Pozostałe 8,9 mld zł składki przypadało na ubezpieczenia na życie, gdzie również pokazaliśmy siłę i determinację. Marża operacyjna wyniosła 18,8 proc., w tym marża na samych ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych to aż 19,7 proc. To są wyniki osiągnięte w bardzo specyficznych warunkach, przy jednocześnie bardzo stabilnych wskaźnikach kapitałowych. To dowodzi, że potencjał generowania wysokich zwrotów i możliwych wypłat dywidendy jest systematycznie akumulowany w biznesie PZU – mówi Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Zapowiada, że zarząd będzie chciał rekomendować w tym roku wypłatę dywidendy. W 2020 r. jednostkowy zysk PZU, który podlega podziałowi, wyniósł 1,92 mld zł. Wieczorem PZU przedstawi nową strategię, która może dotyczyć także jego banków (Pekao przedstawi strategię we wtorek).