Szczególnie warto przyjrzeć się polisom na życie. Należy wziąć przy tym pod uwagę zapisy, jakie towarzystwo ujęło w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Przy ubezpieczeniach jest jednak o tyle łatwiej, że nie ma z reguły ograniczeń związanych z wiekiem klienta. Na rynku są polisy, które ochronę i gwarancję wypłaty świadczenia np. w razie poważnego zachorowania dają nawet jeśli ubezpieczyć chce się 65-latek.

- Są polisy na życie, które może zawrzeć osoba poniżej 70 lat, czyli mająca np. 65. Oczywiście inaczej skalkulowana jest składka u seniora, a inaczej u dwudziestolatka, ale sam fakt możliwości otrzymania ochrony wydaje się być pewną wartością – mówi Piotr Maciągowski, Prezes Zarządu Idea Partners Group S.A.

Co więcej - niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w polisach życiowych uwzględniających ochronę dzieci - do tego typu produktu mają dodatkowe opcje, jak zabezpieczenie dziecka od sytuacji, gdy rodzic dozna trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub gdy skutkiem wypadku będzie śmierć rodzica. W takiej sytuacji syn lub córka otrzymuje po rodzicu rentę w wysokości, np. 1tys. zł miesięcznie płaconą dziecku przez 10 lat.

Należy przy tym pamiętać, że ubezpieczenie na życie może pokrywać składkę, kiedy dalsza praca zarobkowa jest ograniczona lub niemożliwa. Świadczy o tym przykład jednej z klientek ubezpieczyciela. Karolina, po ukończeniu 38 roku życia zawarła umowę ubezpieczenia na okres 25 lat z sumą ubezpieczenia na kwotę 200 tys. zł. Kilka lat później w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznała złamania kości udowej, co skutkowało częściowym inwalidztwem oraz ograniczoną możliwością pracy zarobkowej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia oraz po dostarczeniu dokumentacji medycznej, a także zaświadczenia lekarskiego o okresie niezdolności do pracy, towarzystwo ubezpieczeniowe przejęło opłacanie składek za ryzyko częściowego inwalidztwa wskutek NW do momentu odzyskania przez Karolinę zdolności do pracy zarobkowej.

W przypadku ubezpieczeń na życie wymagane są ankiety medyczne, a czasem specjalne badania weryfikujące stan zdrowia. Taka procedura przedłuża karencję, czyli okres pomiędzy podpisaniem umowy, a rozpoczęciem okresu ochrony. Ten okres może wynosić nawet 90 dni. Ubezpieczyciele stosują tzw. ochronę tymczasową. Nie jest to docelowe, pełne zabezpieczenie, ale daje ochronę (na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku) obowiązującą od następnego dnia po podpisaniu wniosku i opłaceniu składki, na czas weryfikacji stanu zdrowia i wejścia w życie właściwej ochrony.

Pamiętajmy, że w przypadku śmierci ubezpieczonego i wypłaty odszkodowania wskazanym przez niego najbliższym nie jest pobierany podatek. Takie świadczenia – podobnie jak spadki i darowizny – ustawowo nie są opodatkowane. Warunkowanie wypłaty środków zapłaceniem podatku bywa sporym utrudnieniem np. w przypadku osób, które wygrały nagrodę w teleturnieju czy loterii.