Nie kupuj kota w worku

Kupując jakikolwiek produkt warto wiedzieć, za co tak naprawdę się płaci. Przy ubezpieczeniach jest to podwójnie ważne, ponieważ jeśli źle dobierzemy polisę, albo nie zabezpieczymy się na wypadek zdarzenia, którego się najbardziej obawiamy, ubezpieczyciel nie zapłaci nam ani grosza.

Publikacja: 20.05.2015 18:15

Szczególnie warto przyjrzeć się polisom na życie. Należy wziąć przy tym pod uwagę zapisy, jakie towarzystwo ujęło w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Przy ubezpieczeniach jest jednak o tyle łatwiej, że nie ma z reguły ograniczeń związanych z wiekiem klienta. Na rynku są polisy, które ochronę i gwarancję wypłaty świadczenia np. w razie poważnego zachorowania dają nawet jeśli ubezpieczyć chce się 65-latek.

- Są polisy na życie, które może zawrzeć osoba poniżej 70 lat, czyli mająca np. 65. Oczywiście inaczej skalkulowana jest składka u seniora, a inaczej u dwudziestolatka, ale sam fakt możliwości otrzymania ochrony wydaje się być pewną wartością – mówi Piotr Maciągowski, Prezes Zarządu Idea Partners Group S.A.

Co więcej - niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w polisach życiowych uwzględniających ochronę dzieci - do tego typu produktu mają dodatkowe opcje, jak zabezpieczenie dziecka od sytuacji, gdy rodzic dozna trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub gdy skutkiem wypadku będzie śmierć rodzica. W takiej sytuacji syn lub córka otrzymuje po rodzicu rentę w wysokości, np. 1tys. zł miesięcznie płaconą dziecku przez 10 lat.

Należy przy tym pamiętać, że ubezpieczenie na życie może pokrywać składkę, kiedy dalsza praca zarobkowa jest ograniczona lub niemożliwa. Świadczy o tym przykład jednej z klientek ubezpieczyciela. Karolina, po ukończeniu 38 roku życia zawarła umowę ubezpieczenia na okres 25 lat z sumą ubezpieczenia na kwotę 200 tys. zł. Kilka lat później w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznała złamania kości udowej, co skutkowało częściowym inwalidztwem oraz ograniczoną możliwością pracy zarobkowej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia oraz po dostarczeniu dokumentacji medycznej, a także zaświadczenia lekarskiego o okresie niezdolności do pracy, towarzystwo ubezpieczeniowe przejęło opłacanie składek za ryzyko częściowego inwalidztwa wskutek NW do momentu odzyskania przez Karolinę zdolności do pracy zarobkowej.

W przypadku ubezpieczeń na życie wymagane są ankiety medyczne, a czasem specjalne badania weryfikujące stan zdrowia. Taka procedura przedłuża karencję, czyli okres pomiędzy podpisaniem umowy, a rozpoczęciem okresu ochrony. Ten okres może wynosić nawet 90 dni. Ubezpieczyciele stosują tzw. ochronę tymczasową. Nie jest to docelowe, pełne zabezpieczenie, ale daje ochronę (na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku) obowiązującą od następnego dnia po podpisaniu wniosku i opłaceniu składki, na czas weryfikacji stanu zdrowia i wejścia w życie właściwej ochrony.

Pamiętajmy, że w przypadku śmierci ubezpieczonego i wypłaty odszkodowania wskazanym przez niego najbliższym nie jest pobierany podatek. Takie świadczenia – podobnie jak spadki i darowizny – ustawowo nie są opodatkowane. Warunkowanie wypłaty środków zapłaceniem podatku bywa sporym utrudnieniem np. w przypadku osób, które wygrały nagrodę w teleturnieju czy loterii.

Ubezpieczenia
Będzie suta dywidenda od PZU
Ubezpieczenia
Drożeją najtańsze polisy OC
Ubezpieczenia
W trudach codzienności młodzi rzadko myślą o emeryturze
Ubezpieczenia
Mocny wzrost zysków ubezpieczycieli. Odbicie po pandemii
Ubezpieczenia
Auta z rosyjską rejestracją nie mają już Zielonej Karty