– Odsetki pozostają w pewnym związku z należnością główną, ale jako swoista kompensacja tego, że wierzyciel nie mógł z odszkodowania skorzystać wcześniej, są objęte wyłączeniem ze zwolnienia – stwierdził w wyroku dotyczącym PIT Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Skarżącą w grudniu 2010 r. potrącił samochód. W 2011 r. pozwała ubezpieczyciela o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. We wrześniu 2014 r. sąd okręgowy zasądził na jej rzecz 120 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi częściowo od sierpnia 2011 r. i częściowo od października 2012 r.

Wyrok się uprawomocnił, ubezpieczyciel wypłacił zadośćuczynienie i ponad 37 tys. zł odsetek. Poszkodowana zapytała izbę skarbową, czy odsetki od zasądzonego przez sąd zadośćuczynienia za krzywdę podlegają opodatkowaniu PIT.

Izba skarbowa zakwestionowała możliwość stosowania zwolnienia. Przytoczyła przepisy ustawy o PIT, zgodnie z którymi wolne od podatku są odszkodowania i zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień związanych z działalnością gospodarczą oraz dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Zwolnione z podatku są też kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Izba przywołała przepisy zwalniające z podatku odsetki od niektórych zobowiązań, stwierdzając, że skoro dla zadośćuczynienia otrzymanego przez podatniczkę takiego wyraźnego stwierdzenia w przepisach nie ma, odsetki są przychodem opodatkowanym.

Podatniczka zaskarżyła interpretację do sądu. Ten jednak potwierdził stanowisko izby skarbowej.

WSA opowiedział się za poglądem, że odsetki nie są częścią składową roszczenia głównego, ponieważ ich podstawą jest odrębny stan faktyczny, odrębna jest także podstawa prawna. Roszczenie o odsetki za opóźnienie wynika mianowicie z art. 481 kodeksu cywilnego. Jest więc innym roszczeniem niż roszczenie odszkodowawcze czy o zadośćuczynienie.

– Odsetki, jeżeli przypisać im charakter odszkodowawczy, są świadczeniem za niezgodne z prawem przetrzymywanie pieniędzy podmiotu, który mógłby osiągnąć korzyści, gdyby mu szkody nie wyrządzono – wyjaśnił WSA w Gorzowie Wielkopolskim. – Skoro ustawodawca wyraźnie określa przypadki, w których także odsetki od określonych przychodów są wolne od podatku, natomiast w stosunku do innych kategorii zwolnień o odsetkach nie wspomina, to jest to celowe uregulowanie – podkreślił sąd.

sygnatura akt: I SA/Go 419/15

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ