Ubezpieczyciel zapłaci za kolizję, którą spowodował pies rolnika

Ochrona ubezpieczeniowa?z tytułu odpowiedzialności cywilnej rolników obejmuje także szkody wyrządzone przez psa trzymanego ?w gospodarstwie rolnym.

Publikacja: 29.10.2014 08:25

Kodeks cywilny przewiduje obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej osobie przez zwierzę, które chowa

Kodeks cywilny przewiduje obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej osobie przez zwierzę, które chowamy lub którym się posługujemy

Foto: Fotorzepa, MW Michał Walczak

Auto Mariusza K. zostało uszkodzone w wyniku kolizji z psem, który wybiegł z gospodarstwa Mariana B. Rolnik objęty był ochroną ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej rolników.

Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło jednak wypłaty odszkodowania. Powołało się na art. 50 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Uznało, że wprawdzie pies wybiegł z podwórka rolnika, gdzie był trzymany, ale szkoda wyrządzona przez to zwierzę nie miała związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Stanowisko ubezpieczyciela poparł Sąd Rejonowy w Zambrowie. Po przeanalizowaniu definicji gospodarstwa rolnego stwierdził, że zwierzę nie było jego częścią składową, bo od posiadania tego składnika majątku w żaden sposób nie zależała działalność rolnicza. Pies nie stanowił składnika inwentarza wchodzącego w skład gospodarstwa, bo pojęcie to obejmuje m.in. te zwierzęta, które są wykorzystywane do prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Sąd nie dopatrzył się też odpowiedzialności pozwanego gospodarza. Stwierdził, że nie można mu przypisać odpowiedzialności z art. 431 § 1 kodeksu cywilnego (podmiotem odpowiedzialnym za szkodę jest każdy, kto zwierzę chowa albo się nim posługuje). Według sądu właścicielem czworonoga była siostra Mariana B., która od dłuższego czasu nie mieszka w gospodarstwie, a faktycznym posiadaczem – matka rolnika, która zajmowała się psem, karmiąc go, i dysponuje nim, np. spuszczając z łańcucha.

Inaczej sprawę ocenił Sąd Okręgowy w Łomży. Stwierdził, że zarówno z informacji i zaświadczenia lekarza weterynarii, jak i oświadczeń sporządzonych po zdarzeniu wynika, że to Marian B. był posiadaczem psa. Ponosi on winę, gdyż nie zapewnił właściwej pieczy nad zwierzęciem, które wydostało się poza teren gospodarstwa rolnego na drogę publiczną i uderzyło w samochód Mariusza K., powodując jego uszkodzenie.

Sąd stwierdził, że szkoda jest związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Odpowiada za nią zarówno Marian B. (na podstawie art. 431 § 1 k.c.), jak i towarzystwo ubezpieczeniowe (na podstawie art. 822 k.c. w związku art. 50 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Sąd podkreślił, że w wypadku ubezpieczenia OC rolników, tak jak w wypadku każdego innego ubezpieczenia OC, odpowiedzialność ubezpieczyciela zachodzi pod warunkiem istnienia odpowiedzialności cywilnej osoby ubezpieczonej. Tak było w tym wypadku. Rolnik i jego ubezpieczyciel mają zapłacić solidarnie właścicielowi auta 2441 zł odszkodowania.

Auto Mariusza K. zostało uszkodzone w wyniku kolizji z psem, który wybiegł z gospodarstwa Mariana B. Rolnik objęty był ochroną ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej rolników.

Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło jednak wypłaty odszkodowania. Powołało się na art. 50 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Uznało, że wprawdzie pies wybiegł z podwórka rolnika, gdzie był trzymany, ale szkoda wyrządzona przez to zwierzę nie miała związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy