Warte ponad 56 mln zł 5 lokomotywy Griffin, które Newag zbudował na koniec 2017 roku dla Lotos Kolej, nie ma dopuszczenie do ruchu po sieci PKP PLK. Przewoźnik, który zakończył 2017 rok rekordowymi przewozami spodziewa się kolejnego dobrego okresu i pilnie potrzebuje nowych lokomotyw.

Problemy Newagu wynikają z braku w lokomotywach Griffin paneuropejskiego systemu ETCS, który służy do zarządzania ruchem kolejowym. Rzecznik Urzędu Transportu Kolejowego przypomina, że od 1 stycznia 2015 roku wszystkie lokomotywy poruszające się po głównych liniach kolejowych muszą być wyposażone w ETCS.

Zatem pięć nowych lokomotyw Newagu nie może wyjechać na tory. – Lotos Kolej odbierze lokomotywy po uzyskaniu przez Newag zezwolenia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, umożliwiającego ich eksploatację na całej infrastrukturze kolejowej PKP PLK bez ograniczeń – podkreśla rzecznik Grupy Lotos Krzysztof Kopeć. Dodaje, że umowa z Newagiem cały czas obowiązuje.

Natomiast rzecznik Newag Łukasz Mikołajczyk zapewnia, że spółka jest na końcowym etapie ustaleń z firmą Lotos Kolej. Jednak wydawanie homologacji jest czasochłonne. – Cały proces dopuszczenia do eksploatacji obejmuje proces weryfikacji pojazdu przez jednostkę notyfikowaną oraz wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji przez Prezesa UTK – opisuje rzecznik Urzędu Tomasz Frankowski.

UTK podkreśla, że czas trwania weryfikacji zgodności pojazdu wraz z badaniami na sieci jest uzależniony od aktualnego obciążenia jednostek notyfikowanych i możliwości przeprowadzenia badań na sieci. – Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym postępowanie w sprawie dopuszczenia do eksploatacji nowego typu pojazdu kolejowego trwa od 2 do 4 miesięcy od momentu złożenia kompletnego wniosku – podaje Frankowski. Średni czas postępowań zakończonych w 2017 roku wyniósł 92 dni (z uwzględnianiem czasu potrzebnego na uzupełnienie przez strony braków formalnych wniosku). – Postępowanie w UTK w sprawie wydania zezwolenia dla lokomotywy Griffin E4DCUd trwało 32 dni. Czas trwania postępowania w sprawie wydania nowego zezwolenia dla pojazdów wyposażonych w ETCS nie odbiega znacznie od czasu postępowania dla pojazdów niewyposażonych w ten system – podkreśla rzecznik UTK.

ETCS (European Train Control System) umożliwia jazdę z dużymi prędkościami. Pierwszą w Polsce linią kolejową, która otrzymała ETCS jest Centralna Magistrala Kolejowa. Żaden polski podmiot nie produkuje urządzeń systemu ETCS. Lotos Kolej jest drugim w Polsce pod względem wielkości pracy przewozowej towarowym przewoźnikiem kolejowym. Dysponuje stoma lokomotywami, w tym 6-osiowymi Dragon dostarczonymi przez Newag. Elektrowóz Griffin ma 4 osie.

Problemy ze zdobyciem homologacji na czas zdarzają się często. Newag ma ponad rok opóźnienia w zdobyciu homologacji na Impulsy dla regionu Bari we Włoszech. Pesa z kolei opóźniona jest o dwa lata z dostawami składów Link dla Deutsche Bahn. Bombardier spóźnił się z dostawami pociągów dla DB i metra dla Nowego Jorku, a także z lekkimi pociągami dla Londynu. Opóźnienia notował również Stadler.