Powołując się na kilka zbieżnych źródeł dodał, że ten plan nie jest związany ze skutkami chińskiego wirusa, choć linia przewiduje odrębne oszczędności z tego powodu. Projekt zmniejszenia załogi został przedstawiony komitetowi społeczno-ekonomicznemu. Dotyczy wyłącznie pracowników naziemnych, zwłaszcza na stanowiskach wsparcia (finanse, zarządzanie, polityka kadrowa itp).

„Zmniejszenie załogi nastąpi bez wręczania wypowiedzeń czy dobrowolnego odchodzenia za odprawą, ale na skutek dużego naturalnego odpływu związanego z bardzo wysoką piramidą wieku. W ciągu najbliższych 3 lat przewiduje się naturalny odpływ 3800 osób, Air France zamierza w tym czasie zatrudnić 2300: pilotów, pracowników pokładowych i mechaników" - pisze "La Tribune".

W końcu grudnia 2019 w Air France pracowało 41 230 ludzi.