Nowy łódzki dworzec, którego budowa jest obecnie największą tego typu inwestycją w Polsce, ma być jednym z najnowocześniejszych w Europie. W głównej hali, 16 metrów pod ziemią, budowane są cztery perony. Trzy z nich będą długie na 400 metrów, a jeden na 300 metrów. Najbardziej zaawansowane są roboty nad peronem nr 4 w południowej części dworca. Zamontowano tam już pierwszą windę towarową do podziemnych kanałów technicznych. Na całej stacji będzie w sumie 20 wind, a na każdym z peronów po 4.

Wraz z rozpoczęciem montażu torów w tunelu prowadzącym na wschód w stronę stacji Łódź Widzew, przygotowywana jest budowa torów pomiędzy peronami. Mocno zaawansowane są prace nad konstrukcją 40-metrowego zadaszenia nad wejściem głównym, a do wakacji gotowe będzie środkowe zadaszenie nad torami. W miejscu trzeciego, wschodniego budynku jest już replika fasady dawnego dworca Łódź Fabryczna, która będzie podpierała dach.

Wszystkie trzy budynki zostaną przykryte 10 tysiącami paneli, z których część jest wykonana ze szkła. Trwają już prace wykończeniowe, jak tynkowanie i montaż okładzin, a także instalacyjne. Po zakończeniu robót w końcu tego roku rozpoczną się testy i próby eksploatacyjne. Ich wyniki zadecydują o terminie uruchomienia regularnych połączeń. Przewiduje się, że przez nowy dworzec będzie się przewijać kilkadziesiąt tysięcy pasażerów dziennie. Jadące stamtąd pociągi do Warszawy pokonają trasę w czasie nie dłuższym niż 70 minut.

Łódź Fabryczna będzie jednym z najnowocześniejszych dworców kolejowych w Europie. Trzypoziomowa stacja kolejowa stanie się centralną częścią węzła przesiadkowego gdzie zatrzymywać będą się pociągi, autobusy i tramwaje. Na dworcu pod ziemią znajdą się przystanki autobusów dalekobieżnych oraz parking o pojemności około tysiąca samochodów. Cała inwestycja jest warta przeszło 1,75 miliarda złotych. Część kosztów pokryje dofinansowanie z Unii Europejskiej.