Jak poinformowała w czwartek Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad, w przetargu na fragment trasy z Radomicka do Leszna Południe najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe z siedzibą w Krakowie oraz Mota Engil, Engenharia e Construcao z Portugali. Wykonawcy oszacowali wartość inwestycji na ponad 440 milionów złotych. Zobowiązali się do jej ukończenia w ciągu 22 miesięcy od podpisania umowy. Trasa będzie objęta 10-letnia gwarancją.

Przyszły kontrakt zakłada budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu, do tego dwóch węzłów drogowych w ciągu drogi S5: Świeciechowa oraz Leszno Zachód (dawny węzeł Leszno). Przedsięwzięcie obejmie również przebudowę dróg, budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu, budowę Miejsca Obsługi Podróżnych Wilkowice Zachód. Do tego jeszcze budowę szesnastu obiektów inżynierskich, odwodnienia drogi, oświetlenia, a także urządzeń ochrony środowiska w tym ekranów ochronnych.

Podpisanie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad nastąpi dopiero po kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. O wyborze wykonawcy zadecydowała w 90 procentach cena, natomiast termin realizacji zamówienia oraz długość gwarancji ważyły przy wyborze po 5 proc.

Wcześniej rozstrzygnięty został przetarg na odcinek Kościan – Radomicko. Wybuduje go także Mota Engil za nieco ponad 300 mln zł. Natomiast fragment pomiędzy Wronczynem a węzłem Kościan Południe ma zbudować Budimex za 359 mln zł. Prócz samej drogi Budimex wybuduje jeszcze dwa węzły, a także łącznik z droga krajową nr 5 o długości przeszło 2 kilometrów.

Budowany odcinek jest częścią drogi mającej powiązać docelowo województwo dolnośląskie z krajowym układem drogowym województwa wielkopolskiego i Polski północnej. Poprawi przejazd ruchu dalekobieżnego i regionalnego oraz umożliwi aktywację terenów położonych wzdłuż nowej trasy.

Droga ekspresowa S5 biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju i dużym znaczeniu dla rozwoju portu w Gdańsku. Budowa trasy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przebiegać będzie od autostrady A1 w Nowych Marzach do Mielna na granicy z Wielkopolską.