Zobaczyliśmy m.in. zakładany układ dróg startowych (dwóch w ramach etapu pierwszego na 45 mln pasażerów rocznie oraz czterech dróg startowych w układzie docelowym). Pokazano też m.in.rozmieszczenie dróg kołowania, płyt postojowych, terminali (pasażerskich, cargo i general aviation), stacji kolejowej zintegrowanej z terminalem pasażerskim, parkingów i dróg wewnętrznych. Definicja portu lotniczego uwzględnia też infrastrukturę utrzymania technicznego, paliwową, odladzania samolotów, lotniskowej straży pożarnej, utrzymania pojazdów, a także linie energetyczne, gazowe, kanalizacyjne itd. 

Czytaj także:  Lotnisko w Gdańsku uznane za jedno z najlepszych na świecie 

Na wstępnym schemacie lotniska uwzględniono dotychczas ponad 60 elementów infrastruktury, które wejdą w jego skład. Ten model ma być modyfikowany i uszczegóławiany po konsultacjach z branżą. Jeszcze w tym roku zostanie zlecone wykonanie planu generalnego inwestycji (tzw. masterplanu), jednego z najważniejszych dokumentów przy planowaniu portów lotniczych, istotnego zwłaszcza przy planowaniu inwestycji typu „greenfield”, czyli budowanej od zera. Przedstawia on prognozowany rozwój portu lotniczego, zwykle na przestrzeni ponad 20 lat i zawiera studia wykonalności i strategii, w tym prognozy ruchu lotniczego, planowaną infrastrukturę, wstępny plan jej ulokowania, podzielenie budowy na etapy, plan organizacji przestrzeni powietrznej, dojazd do lotniska, zasady zrównoważonego rozwoju i wpływu na społeczności lokalne oraz szczegółowy model biznesowy planowanego lotniska.

W połowie kwietnia spółka CPK rozpoczęła uzgodnienia z partnerami branżowymi: przewoźnikami, zarządcami infrastruktury, firmami handlingowymi, operatorami cargo, firmami spedycyjnymi, dostawcami paliw itd. W inauguracyjnym spotkaniu udział wzięło ponad 60 przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych projektem. Inwestor przedstawił założenia koncepcji planowanego portu, roboczy blokowy schemat realizacji projektu i założenia dotyczące formuły i zakresu współpracy ze spółką. Zaproszone firmy miały czas na zgłoszenie swoich uwag i oczekiwań. W efekcie wpłynęło ponad 400 uwag i propozycji dotyczących infrastruktury planowanego lotniska, obsługi samolotów, pasażerskiej, bagażowej, cargo, zaplecza technicznego. Te uwagi mają zostać wykorzystane podczas opracowywania założeń projektowych portu lotniczego.

— Zależy nam, żeby CPK spełniał wymagania przyszłych użytkowników, dostawców i partnerów biznesowych. W najbliższym czasie będziemy zapraszali kolejnych uczestników w ramach kolejnych etapów konsultacji — mówi Konrad Majszyk, szef biura prasowego CPK. W tym roku powinien zostać wskazany doradca strategiczno–techniczny, czyli międzynarodowy podmiot z doświadczeniem inwestycyjnym w projektowaniu, budowie i zarządzania portami przesiadkowymi.

Jak informuje Majszyk, tzw. Test Prywatnego Inwestora (TPI) wykonany w tym roku przez jedną z wiodących firm konsultingowych wykazał, że stopa zwrotu z lotniskowej części inwestycji wyniesie ponad 10 procent, co zdaniem zarządzających CPK wskazuje z perspektywy potencjalnego inwestora prywatnego na opłacalność budowy lotniska.

Dla przypomnienia, Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, integrujący transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tysięcy hektarów powstanie Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które mają umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.

Inwestycja powinna pociągnąć stworzenie ponad 150 tys. miejsc pracy - zakłada się bowiem, że w rejonie CPK powstanie miasteczko Airport City z obiektami targowo-wystawienniczymi, konferencyjnymi i biurami.