Przewodniczącą Senackiej Komisji Handlu skierowała do sześciu linii lotniczych prośbę o wyjaśnienie zgłaszanych przez nie niedoborów pracowników pomimo tego, że w czasie pandemii otrzymały miliardy dolarów na ratowanie miejsc pracy. W trakcie obowiązywania restrykcji Kongres zatwierdził trzy oddzielne rundy finansowania dla przewoźników lotniczych na łączną kwotę 54 mld dolarów, które miały pokryć większość kosztów wynagrodzeń. Do tego linie lotnicze mogły też korzystać z 25 mld dolarów tanich pożyczek rządowych.

W liście wysłanym przez Marię Cantwell, obecną przewodniczącą Komisji, senatorka Partii Demokratycznej, zwróciła się z prośbą o odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące, jak cytuje Reuters, „doniesień o niedoborach siły roboczej, odwołanych lotach i opóźnieniach, frustrujących konsumentów”. Senatorka stwierdziła także, że przewoźnicy mogli „nie spełnić intencji finansowania przez podatników”.

W trakcie obowiązywania restrykcji liniom lotniczym korzystającym z pomocy rządowej nie wolno było dokonywać zwolnień ani obniżać wynagrodzeń. Wiadomo jednak, że przewoźnicy zwalniali pracowników wprowadzając programy dobrowolnych zwolnień czy dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę, przykładowo - w sierpniu 2020 linie Delta informowały o odejściu 17 tys. osób w ramach takich programów, a American Airlines między jeszcze na początku marca 2021 zredukowały zatrudnienie o 23 procent.

W związku z odwoływaniem lotów i opóźnieniami (a także apelami niektórych przewoźników, którzy wzywali swoich pracowników biurowych do darmowej pracy na lotniskach), senatorka zapytała linie o to, jak zarządzają siłą roboczą i czy wyczerpały całą pomoc rządową. Przewodnicząca Komisji Handlu chce także dowiedzieć się, jakie kroki podejmują przewoźnicy w celu zaradzenia przewidywanym lub obecnym niedoborom siły roboczej.

American Airlines informowały w czerwcu o odwołaniu około 1 procenta lotów w lipcu. Southwest odwoływało w czerwcu setki lotów z powodu problemów z systemami informatycznymi i pogodą. Przy okazji listu przewodniczącej Komisji Handlu Southwest poinformował, że nie zwalniała w trakcie pandemii pracowników.

Szef Delta Airlines, Ed Bastian, wyznał w ostatnich dniach, że „wyzwania związane z przywróceniem naszej linii lotniczej do poziomu usług, którego oczekują i na który zasługują nasi klienci, są zniechęcające w świetle ogromnego wzrostu popytu”.

Zobaczcie zresztą sami. Tocqueville opisuje rozwiązanie parlamentu w 1848 r. „»Opuszczać rząd, porzucać w takich okolicznościach swoich politycznych przyjaciół [...] to nikczemność«. [...] większość tych ludzi poczuła się dotknięta nie tylko w swoich politycznych przekonaniach, lecz w najczulszych punktach prywatnego interesu. Zdarzenie obalające gabinet wystawiało na szwank to fortunę jednego, to posag córki drugiego, to znów karierę syna jeszcze innemu. Dzięki temu trzymano ich w garści prawie wszystkich. Większość z nich nie tylko poszła w górę dzięki sprzedajności, ale rzec można wręcz z niej żyła; żyła z niej ciągle jeszcze i spodziewała się żyć nadal...".