Jak pisaliśmy w poniedziałek w "Rzeczpospolitej" w następstwie kryzysu wywołanego przez pandemię Covid-19 pracy nie ma ponad 1,5 mln osób, w porównaniu do niespełna 850 tys. wcześniej.

"Wiele z nich chwilowo nie szuka nowego zajęcia, formalnie nie należą więc do bezrobotnych. Gdyby ich do tej grupy zaliczyć, stopa bezrobocia już w kwietniu wynosiłaby 10,3 proc., ponaddwukrotnie więcej niż przed pandemią" - pisaliśmy w artykule "Kryzys zabrał pracę 660 tys. osób".

Polska ma w 2020 roku doznać pierwszej od początku lat 90-tych recesji. Gospodarka naszego kraju ma skurczyć się według szacunków Komisji Europejskiej o 4,3 proc.

W "Rzeczpospolitej" pisaliśmy też w poniedziałek, że w najbliższych miesiącach pracownicy w Polsce nie powinni liczyć na wzrost wynagrodzeń.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy "czy w związku z gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa odczuli obniżenie poziomu życia".

Na tak zadane pytanie "Tak" odpowiedziało 47,2 proc. respondentów.

Odpowiedzi "Nie" udzieliło 29,7 proc.

23,1 proc. stwierdziło, że "Nie jest w stanie tego ocenić".

- Negatywne skutki ekonomiczne częściej odczuwają kobiety niż mężczyźni (kobiety 51% a mężczyźni 43%).  Obecna sytuacja dotyka ponad połowę osób w wieku 25-34 lat (58%). Co drugi odczuwający obniżenie poziomu życia ma wykształcenie podstawowe/ gimnazjalne. Najczęściej osoby zarabiające poniżej 1000 zł (57%) i osoby mieszkające w mieście do 20 tys. mieszkańców (56%) wskazywały, że zaobserwowały pogorszenie sytuacji - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager z SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 26.05.-27.05.2020 r. Analizą objęto grupę 800 Internautów powyżej 18 roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18 roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.