Po tym jak Europejska Agencja ds. Leków (EMA) przyznała, że wystąpienie rzadkich rodzajów zakrzepów może być konsekwencją szczepień szczepionką AstraZeneca (przy czym prawdopodobieństwo wystąpienia takiego skutku ubocznego jest bardzo niskie - szacowane na poziomie 1 na 100 tysięcy szczepień), Niemcy rekomendują, by osoby mające mniej niż 60 lat szczepiły się na COVID-19 szczepionkami opartymi o technologię mRNA.

Z kolei mające mniej niż 60 lat osoby, które otrzymały już w Niemczech pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca mają teraz - według rekomendacji resortu zdrowia - przyjmować jako drugą dawkę inną szczepionkę.

Osoby takie mogą jednak wyrazić wolę zaszczepienia się szczepionką AstraZeneca - w takim przypadku do szczepienia może dojść po dokładnym  oszacowaniu ryzyka medycznego związanego z podaniem drugiej dawki tej szczepionki.

Szczepionkę AstraZeneca mogą też otrzymać osoby w wieku poniżej 60 lat, które nie otrzymały jeszcze żadnej szczepionki, pod warunkiem, że należą do grup uznanych za zagrożone ostrym przebiegiem COVID-19.