Wskaźnik zakażeń koronawirusem w Polsce jest najniższy od 14 marca.

Minister zdrowia wprowadzając od 20 marca lockdown w całym kraju powoływał się m.in. na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Kiedy w listopadzie 2020 roku rząd przedstawiał wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wskazywał, że przekroczenie przez ten wskaźnik wartości 70 w skali całego kraju może skutkować wprowadzeniem reżimu narodowej kwarantanny.

Na konferencji z 14 kwietnia minister, ogłaszając przedłużenie obowiązujących w Polsce obostrzeń do 25 kwietnia poinformował jednocześnie, że łagodzenie obostrzeń będzie miało charakter regionalny i w pierwszej kolejności obejmie powrót do nauki stacjonarnej dzieci z klas I-III. Ma to być możliwe w województwa, w których średni dobowy wskaźnik zakażeń z 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców spadnie poniżej 30.

Obecnie w Polsce są trzy województwa, w których wskaźnik ten jest niższy od 30. Pierwszym jest województwo podlaskie, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 27,34 (spadek o 1,64 w liczbach bezwzględnych 2 252).

Drugim takim województwem jest województwo warmińsko-mazurskie, gdzie lockdown wprowadzono już 27 lutego. 21 marca wskaźnik ten spadł poniżej 60, 22 marca znów przekroczył 60, 23 marca znów spadł poniżej tego poziomu, 26 marca znów go przekroczył, 27 marca ponownie spadł poniżej, 28 marca znów przekroczył 60, 31 marca znów spadł poniżej tego poziomu, 4 kwietnia spadł poniżej 50, 7 kwietnia - poniżej 40, a 18 kwietnia - poniżej 30. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 2 941 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 29,58 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 1,53 mniej niż dobę wcześniej).

14 marca wskaźnik przekroczył 40 również w województwie podkarpackim, 20 marca przekroczył w tym województwie 50, 30 marca 60, 31 marca spadł poniżej tego poziomu, 6 kwietnia spadł poniżej 50, 8 kwietnia poniżej 40, a 18 kwietnia poniżej 30 - wykryto tam co najmniej 4 379 zakażeń w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 29,43 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 2,22).

Najwyższy wskaźnik zakażeń zanotowano w województwie śląskim, gdzie 13 marca wskaźnik ten przekroczył 40, 17 marca przekroczył 50, 19 marca 60, 22 marca 70, 26 marca - 80, 28 marca 90, 31 marca - 100, 3 kwietnia spadł poniżej tego poziomu, 6 kwietnia poniżej 90, 7 kwietnia poniżej 80, 15 kwietnia poniżej 70, a 18 kwietnia poniżej 60 i wynosi on tam co najmniej (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) 55,05 (spadek o 5,7, w liczbach bezwzględnych oznacza to 17 373 zakażenia w ciągu 7 dni).

9 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie dolnośląskim, 15 marca - 40, 18 marca - 50, 22 marca - 60, 26 marca - 70, 1 kwietnia - 90, ale 6 kwietnia spadł znów poniżej 80, 8 kwietnia poniżej 70, a 19 kwietnia poniżej 60. W województwie tym wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 53,07 (spadek o 3,96, w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 10 768 zakażeń koronawirusem).

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Trzecie pod względem wskaźnika zakażeń jest woj. wielkopolskie, gdzie 16 kwietnia spadł on poniżej 60, a 18 kwietnia poniżej 50 i wynosi 48,24 (spadek o 4,80), co oznacza, że w ciągu 7 dni wykryto tam 11 820 zakażeń koronawirusem.

13 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie łódzkim, 17 marca 40, 22 marca 50, a 26 marca 60, 6 kwietnia spadł znów poniżej tego poziomu, 14 kwietnia wzrósł powyżej 60, a 18 kwietnia spadł poniżej 50 - i wynosi tam obecnie 47,1 (spadek o 4,75, 8 074 zakażenia w 7 dni).

W woj. opolskim wskaźnik ten przekroczył 20 marca 40, 27 marca - 50, 1 kwietnia 60, 5 kwietnia spadł poniżej tego poziomu, 14 kwietnia znów go przekroczył, a 17 kwietnia znów spadł poniżej i wynosi 41,69 po dobowym spadku o 3,27 (w liczbach bezwzględnych - 2 862 zakażenia).

11 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie małopolskim, 17 marca 40, 22 marca 50, 26 marca - 60, 31 marca 70, 3 kwietnia spadł poniżej tego poziomu, 6 kwietnia poniżej 60, 9 kwietnia poniżej 50, a 12 kwietnia wzrósł poniżej tego poziomu - i obecnie wynosi 40,3 (spadek o 3,32, w liczbach bezwzględnych to 9 630 zakażeń).

W województwie mazowieckim średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni 7 marca przekroczyła 40, 13 marca 50, 17 marca 60, 23 marca 70, 28 marca 80, 2 kwietnia spadł poniżej 80, 5 kwietnia poniżej 70, 7 kwietnia poniżej 60, a 16 kwietnia poniżej 50 i wynosi obecnie 40,04 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 3,5). W liczbach bezwzględnych w woj. mazowieckim wykryto w ciągu 7 dni 15 214 zakażeń.

2 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie kujawsko-pomorskim, 11 marca - 40, 18 marca - 50, 21 marca - 60, 30 marca - 70, 2 kwietnia spadł poniżej 70, 6 kwietnia poniżej 60, 7 kwietnia poniżej 50, 13 kwietnia wzrósł powyżej tego poziomu, 15 kwietnia znów spadł poniżej 50, a 18 kwietnia poniżej 40. W województwie tym wykryto co najmniej 5 651 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 39,01 na 100 tysięcy mieszkańców (spadek o 3,38).

6 marca wskaźnik ten przekroczył 40 w województwie lubuskim, 15 marca - 50, 21 marca - 60, 26 marca 70, 3 kwietnia spadł poniżej tego poziomu, 7 kwietnia poniżej 60, 8 kwietnia poniżej 50, a 17 kwietnia poniżej 40. W ciągu siedmiu dni w województwie tym wykryto co najmniej 2 607 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 36,87 (spadek o 2,89).

Kolejnym województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie, gdzie wskaźnik zakażeń 17 kwietnia spadł poniżej 40 - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 5 692 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 34,65 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 3,99 mniej niż dobę wcześniej).

15 marca wskaźnik przekroczył 30 w woj. świętokrzyskim, 20 marca przekroczył 40, 25 marca przekroczył 50, 28 marca 60, 4 kwietnia spadł poniżej tego poziomu, 7 kwietnia poniżej 50, a 18 kwietnia poniżej 40 - i wynosi tam obecnie 38,8 po spadku o 2,05 (3 341 zakażeń w 7 dni).

W woj. zachodniopomorskim średnia ta wynosi obecnie 37,24 po spadku o 3 (4 414 zakażeń w ciągu 7 dni).

Wskaźnik zakażeń koronawirusem w woj. lubelskim spadł 16 kwietnia poniżej 40 - i wynosi obecnie 34,26 (spadek o 1,25).