Firmy związane z Babiszem należą do największych w UE beneficjentów dopłat UE do rolnictwa, ale także dotacji ze środków unijnych przyznawanych przez władze krajowe - pisze Reuters.

Sam Babisz podkreśla, że przekazał swoje udziały w tych firmach funduszom inwestycyjnym, zgodnie z przepisami prawa, w momencie objęcia funkcji szefa czeskiego rządu.

Mimo to Parlament Europejski, 505 głosami "za" przy 30 głosach "przeciw" przyjął rezolucję, wzywającą Komisję Europejską do przyjrzenia się bliżej sytuacji w Czechach i - ewentualnego - podjęcia kroków zmierzających do wstrzymania przekazywania środków z UE Czechom.

Rezolucja domaga się wstrzymania przekazywania środków UE firmom związanym z Babiszem lub innymi członkami czeskiego rządu, do czasu wyjaśnienia możliwego konfliktu interesów.

Z audytu przeprowadzonego przez Komisję Europejską wynika, że Babisz nadal kontroluje grupę Agrofert, w związku z czym mamy do czynienia z konfliktem interesów.

Z Babiszem powiązane są spółki działające m.in. w branżach rolniczej i chemicznej.