Łącznie od początku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Rosji wykryto 308705 zakażeń koronawirusem.

Rosja jest drugim na świecie (po USA) krajem z największą liczbą wykrytych zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

W ciągu doby w Rosji na COVID-19 zmarło 135 osób - łącznie od początku epidemii w Rosji w wyniku zakażenia wirusem zmarły 2972 osoby.

Pod względem liczby ofiar COVID-19 Rosja jest 17 państwem świat z największą liczbą zgonów z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Za ozdrowieńców uważa się w Rosji 85392 osoby, u których wykryto zakażenie koronawirusem. W ciągu doby liczba ozdrowieńców zwiększyła się o 5921.

Tempo przyrostu liczby nowych zakażeń wyrażone procentowo wyniosło 2,9 proc. (dzień wcześniej było to 3,2 proc.). Po raz pierwszy od początku epidemii w Rosji liczba zakażeń koronawirusem wzrosła w ciągu doby o mniej niż 3 procent.