Jak donoszą UNHCR i UNICEF połowę uchodźców z Syrii stanowią dzieci. Większość z nich znajduje się w Libanie, Jordanii, Turcji, Iraku i Egipcie. Coraz więcej Syryjczyków ucieka do Afryki Północnej i Europy. Według ostatnich szacunków ponad 740 tys. to dzieci-uchodźcy poniżej 11. roku życia. W Syrii, według doniesień biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców, ok. 7 tys. dzieci poniosło śmierć w wyniku konfliktu. UNHCR i UNICEF szacują, że ponad 2 mln dzieci zostało przesiedlonych wewnątrz kraju.

Obrażenia, strach, stres i traumatyczne przeżycia u tak wielu dzieci to tylko część skutków kryzysu. Obydwie organizacje podkreślają liczne zagrożenia dla dzieci-uchodźców, takie jak zmuszanie dzieci do pracy, przedwczesne małżeństwa, wykorzystanie seksualne i przemyt dzieci.

UNHCR i UNICEF przeprowadzają największą operację humanitarną w historii, organizując pomoc dla milionów potrzebujących rodzin i dzieci.

Przykładem takiej pomocy są akcje szczepień przeprowadzone w tym roku przez UNICEF i jego partnerów w państwach sąsiadujących z Syrią, w których przebywają uchodźcy. Dzięki nim 1,3 mln dzieci- uchodźców oraz mieszkańców krajów pomagających Syryjczykom zostało zaszczepionych przeciw odrze; 167 tys. dzieci otrzymało pomoc psychologiczną oraz socjalną; ponad 118 tys. dzieci zyskało możliwość kontynuowania edukacji, a ponad 222 tys. ludzi otrzymało dostęp do wody.

UNHCR zarejestrował milion dzieci, dzięki czemu potwierdzona została ich tożsamość. UNHCR dba o zapewnienie wszystkim uchodźcom, w tym dzieciom, bezpiecznego schronienia. Jednak, jak zgodnie potwierdzają obydwie agendy, wciąż wiele pozostaje do zrobienia. Na zrealizowanie Regionalnego Planu Pomocy Uchodźcom, który zakłada zaspokojenie najpilniejszych potrzeb uchodźców do grudnia tego roku, potrzeba aż 3 mld dolarów. Dotychczas udało się zebrać zaledwie 38 proc. tej kwoty.