Kolejne rozmowy o składzie rządu oraz rozmowy o zapewnieniu bezpieczeństwa w kraju odbędą się najprawdopodobniej w ciągu najbliższego tygodnia. Zdaniem wspomnianego posła, negocjatorzy muszą jeszcze raz przeanalizować najbardziej sporne kwestie.

Na początku marca w Maroku odbyła się pierwsza tura rozmów między przedstawicielami Izby Reprezentantów w Tobruku a proislamskim Powszechnym Kongresem Narodowym w Trypolisie. Wyłoniona w wyniku czerwcowych wyborów nieislamistyczna Izba Reprezentantów przeniosła się do Tobruku po utraceniu kontroli nad Trypolisem. Parlament ten jest uznawany przez społeczność międzynarodową.

León Bernardino, specjalny przedstawiciel i szef Misji Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Libii próbuje doprowadzić do kompromisu między stronami konfliktu przed wygaśnięciem jego misji pod koniec marca.

Warto przypomnieć, że w drugiej połowie stycznia Powszechny Kongres Narodowy odrzucił możliwość uczestniczenia w rozmowach ws. zakończenia kryzysu politycznego, które miały się odbyć wówczas w Genewie.