Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 zakłada m.in. zwolnienie medyków z odpowiedzialności karnej za nieumyślne błędy popełnione w czasie walki z epidemią. Nowelizacja ułatwia zatrudnianie lekarzy spoza Unii Europejskiej. Projekt przewiduje także kary grzywny za nieprzestrzeganie wprowadzonych w związku z epidemią obostrzeń, np. nakazu zasłaniania ust i nosa.

W nocy z poniedziałku na wtorek Senat poparł ustawę - "za" głosowały 92 osoby, przeciw była jedna, jedna wstrzymała się od głosu. Wcześniej senatorowie złożyli kilkadziesiąt poprawek. Postulowali m.in. utworzenie funduszu celowego w wysokości co najmniej 5 mld zł rocznie na zakup testów na koronawirusa m.in. dla medyków.

We wtorek propozycję tę negatywnie zaopiniowała sejmowa komisja zdrowia. Członkowie komisji poparli natomiast inną poprawkę Senatu, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19.

We wtorek wieczorem poprawki Senatu trafiły na posiedzenie Sejmu.

Poprawka o utworzeniu funduszu celowego na testy została odrzucona - za taką decyzją głosowało 231 posłów, 195 było przeciw, 11 się wstrzymało.

Przyjęta została poprawka w sprawie dodatku dla medyków - jej odrzucenia chciało 207 posłów, przeciw było 230, od głosu wstrzymało się dwóch.

Ostatnią ze zgłoszonych przez Senat poprawek przegłosowano tuż po północy.