Xu Jian, ambasador Chin w Polsce

Strategiczne partnerstwo 2.0

„Serdeczni przyjaciele sprawiają, że odległość nie gra roli" - zgodnie z tym starym powiedzeniem pomimo dzielących nas tysięcy kilometrów Chiny i Polska pozostają starymi przyjaciółmi. Polsce zawdzięczamy wiele pierwszych kroków we wspólnej historii: był to jeden z pierwszych krajów, który ustanowił stosunki dyplomatyczne z ChRL, z Polski pochodziła pierwsza spółka joint venture (Chipolbrok), z Polską zawarto pierwsze porozumienie o współpracy kulturalnej (w 1951 roku). Przez 67 lat nasze relacje wytrzymały próbę czasu i należy cały czas o nie dbać. Stabilny wzrost naszych stosunków wynika z relacji opartych na równości oraz wzajemnym szacunku dróg rozwoju obranych przez każdy z krajów.

Chiny i Polska nawiązały strategiczne partnerstwo w 2011 roku. Przez ostatnie pięć lat nasze stosunki rozwijały się w szybkim tempie.

W tym czasie byliśmy świadkami poprawy komunikacji na poziomie politycznym, a oba kraje stawały się dla siebie coraz ważniejszymi partnerami. Polski prezydent odwiedził Chiny, chiński premier Polskę, nawzajem składali oficjalne wizyty ministrowie spraw zagranicznych, odbyły się cztery rundy dialogu strategicznego na poziomie wiceministerialnym. Wymieniamy poglądy o narodowych planach rozwoju i dbamy o dobrą jakość komunikacji o sprawach międzynarodowych.

W ciągu tych pięciu lat ustanowiliśmy także więcej dwustronnych oraz wielostronnych platform do poszerzania współpracy. Odbyła się pierwsza sesja plenarna Chińsko-Polskiego Komitetu Koordynacji Międzyrządowej, od trzech lat z rzędu organizujemy także Forum Regionalne wspierające działania lokalne. W Warszawie rozpoczęło działalność także forum współpracy Chin oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej (zwane w skrócie inicjatywą „16+1"). W ciągu czterech lat stało się ono sprawną platformą do działania na wielu obszarach z dorocznym spotkaniem przywódców państw. W ramach tego działania uruchomiono w Warszawie Izbę Handlową Chin i regionu EŚW oraz Mechanizm Kontaktowy dla Agencji Promocji Inwestycji. Co więcej, Chiny i Polska stały się partnerami inicjatywy „One Belt One Road" (Nowego Jedwabnego Szlaku jako trasy lądowej oraz Jedwabnego Szlaku Morskiego XXI wieku) i państwami założycielskimi AIIB (Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych).

To było pięć bardzo owocnych lat. Wzajemna wymiana handlowa wzrosła o ponad 30 proc., liczba chińskich studentów w Polsce uległa podwojeniu. Do tej pory chińskie firmy zainwestowały w Polsce 1,29 mld dolarów tworząc 14 tys. miejsc pracy z czego 80 proc. przeznaczonych dla miejscowej ludności. Trzy razy w tygodniu działa bezpośrednie połączenie lotnicze z Warszawy do Pekinu, 6 dużych tras kolejowych biegnie z Chin i kończy swój bieg w Polsce lub przejeżdża dalej. 27 miast nawiązało współpracę, liczba turystów odwiedzających oba kraje rocznie sięga od 60 do 70 tys. rocznie, 30 rozmaitych stowarzyszeń gości się wzajemnie co roku. W Polsce działa już pięć Instytutów Konfucjusza, a język polski będzie niedługo wykładany na 9 uniwersytetach w Chinach. Chiny i Polska stają się sobie coraz bliższe nie tylko w sensie geograficznym, ale i w sercach.

Prezydent Chin Xi Jinping złoży w najbliższych dniach oficjalną wizytę w Polsce na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Będzie to przełomowe wydarzenie, ostatnia wizyta chińskiego prezydenta miała tu miejsce przed 12 laty. To nowy krok w ramach wzajemnych relacji, strategiczne partnerstwo na poziomie 2.0 otworzy nowy rozdział naszej współpracy.

Gdy Jedwabny Szlak łączy się z Bursztynowym

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Chiny leżą we wschodniej Azji na zachodnim brzegu Pacyfiku. Polska to kraj w centrum Europy, który spełnia rolę mostu łączącego wschód i zachód. W dawnych czasach Jedwabny Szlak tworzył wymianę handlową w Eurazji, a Bursztynowy biegł przez Europę. Chiny i Polska miały zaszczyt stać się wrotami dla dwóch ważnych tras handlowych. Dziś oba państwa szczycą się sukcesami rozwoju gospodarczego i chcą ze sobą współpracować. Dzięki wspólnemu działaniu możemy stać się pionierami w łączeniu Jedwabnego Szlaku z Bursztynowym, rynku azjatyckiego z europejskim.

Inicjatywa Pasa i Szlaku zaproponowana przez prezydenta Xi Jinpinga w 2013 roku to powrót do starej tradycji Jedwabnego Szlaku. Tworzy wzór dla największego korytarza ekonomicznego na świecie. Inicjatywa została podjęta przez 60 państw leżących na tej trasie. Wiele projektów, głównie infrastrukturalnych, jest już prowadzonych w Azji Środkowej, Południowej i na terenie euroazjatyckim. W ubiegłym roku chińskie inwestycje wzdłuż szlaku wzrosły o 18,2 proc. Wiemy, że Polska jest także zaangażowana we współpracę regionalną i tworzenie wspólnej reprezentacji politycznej oraz regionu będącego w stanie konkurować pod względem gospodarczym. Jeżeli Szlak Jedwabny mógłby połączyć się z Bursztynowym, dałoby to szansę na uwolnienie potencjału kolejnych rynków. Współpraca na zasadach win-win wyznacza w końcu nowy trend XXI wieku.

W ciągu najbliższych pięciu lat Chiny zamierzają importować produkty o wartości ponad 10 bln dol. i przeznaczyć na inwestycje zagraniczne 500 mld dol. Podróże chińskich turystów przekroczą poziom 500 mln. Jesteśmy gotowi podzielić się z Polską tą szansą rozwoju, uczynić naszą wzajemną współpracę jeszcze bardziej owocną i tym samym podnieść partnerstwo strategiczne na nowy poziom.

Jak budować długoterminowe partnerstwo

Jakość naszych stosunków zależy od współpracy dotyczącej spraw międzynarodowych i wzajemnego wspieraniu rozwoju. Ponieważ Chiny są głównym krajem rozwijającym się na świecie, a Polska ważnym członkiem UE, nasze relacje powinny pozostać kluczowe dla stosunków między Chinami a Unią Europejską. W szczególności w zakresie wsparcia dla chińsko-unijnego partnerstwa na rzecz pokoju, wzrostu, reform i postępu cywilizacyjnego. Poza tym mamy wspólne cele w planach rozwoju: znajdujemy się na ważnych etapach rozwoju, wymagamy restrukturyzacji, innowacji oraz działań o zasięgu międzynarodowym. Możemy tworzyć i formułować regionalną współpracę poprzez dialog, łączyć chińską inicjatywę OBOR z polskim planem wieloletniego rozwoju, chińskie działania dotyczące rozwijania możliwości przemysłu z polskimi procesami reindustrializacji oraz integrować forum 16+1 z relacjami Chiny-UE. To wszystko pomoże stworzyć jeszcze lepszy wzrost relacji pomiędzy naszymi krajami.

Głębokość polsko-chińskich relacji zależy od połączeń między rynkami oraz aktywności współpracy ekonomicznej. Wciąż mamy do czynienia z ogromnym potencjałem, który czeka na wsparcie: infrastruktura, logistyka, transport cargo, rolnictwo, współpraca między lokalnymi władzami, MŚP, czysta energia, innowacje w biznesie to tylko niektóre z nich. Dla nas ważne jest także widzieć bardziej zbilansowaną wymianę handlową dzięki dynamicznemu wzrostowi i poszerzonym obustronnym inwestycjom. Chiński rynek czeka na dobrej jakości owoce, nabiał i inne produkty rolnicze z Polski. Poza rozmiarem swojego rynku Chiny mają do zaoferowania zaawansowany przemysł maszynowy, ogromne możliwości budowlane dla infrastruktury oraz stosowne do ich wielkości środki finansowe. Możemy stać się dobrym partnerem w budowaniu polskich parków przemysłowych, szybkich kolei, portów i lotnisk oraz źródłem sprzętu i technologii. Jeżeli chodzi o chińskie firmy i instytucje finansowe, to są one chętne do odbierania propozycji współpracy od polskich agencji promocji inwestycji, lokalnych władz oraz przedsiębiorców.

Wreszcie poziom naszych relacji zależy od stosunków międzyludzkich. Chiny szczycą się starożytną historią i kulturą, podczas gdy Polska to miejsce rozwoju literatury, sztuki i nauki. Oba kraje znane są z bogatego dziedzictwa, utalentowanych ludzi, miłującej pokój tradycji oraz rozwijającej się gospodarki – to wszystko daje nam znakomitą pozycję do dzielenia się zasobami kultury, zapleczem turystycznym oraz przestrzenią rynkową. Dzięki temu narody mogą nawzajem się lepiej poznać. Ważną kwestią pozostaje konieczność promowania wymiany między młodymi ludźmi, którzy są przyszłością naszego kraju i naszej przyjaźni.

Czekamy na nową erę chińsko-polskich stosunków.