WHO informowało dzień wcześniej, że brytyjski wariant koronawirusa wykryto jak dotąd w 60 państwach świata.

Wariant wykryty w Wielkiej Brytanii obejmuje mutację, która zwiększa zakaźność wirusa nawet o 70 proc. w stosunku do dotychczas dominującego wariantu.

Brytyjski wariant koronawirusa ma być odpowiedzialny za gwałtowny wzrost liczby wykrywanych zakażeń w Irlandii i Wielkiej Brytanii w ostatnich tygodniach.

GenXone SA to firma specjalizująca się w sekwencjonowaniu NGS oraz diagnostyce medycznej. Laboratorium wykorzystuje technologię sekwencjonowania nanoporowego i współpracuje jako partner komercyjny z firmą Oxford Nanopore Technologies.