"Wszystkie istoty ludzkie powinny być traktowane z szacunkiem i zachowaniem godności, i powinny mieć prawo żyć bez strachu niezależnie od tego kim są i kogo kochają" - głosi memorandum.

"USA znajdują się w forpoczcie tej walki - mówiąc głośno i trwając przy najbardziej cenionych przez nas wartościach" - czytamy w memorandum.

Reuters podkreśla, że znaczenie memorandum jest głównie symboliczne. Przypomina jednak, że w kampanii wyborczej Biden zobowiązał się do przyjęcia ustawy dotyczącej praw środowisk LGBTQ (Equality Act) w pierwszych 100 dniach prezydentury oraz do uczynienia obrony praw środowisk LGBTQ swoim priorytetem.

Memorandum nakazuje agencjom rządowym działającym poza granicami USA walczyć bardziej intensywnie z łamaniem praw środowisk LGBTQ.

Departament Stanu ma umieszczać informacje na temat aktów przemocy wobec przedstawicieli tych środowisk i dyskryminowaniu ich w systemie prawnym w swoim corocznym raporcie na temat przestrzegania praw człowieka na świecie.

Memorandum nakazuje też agencjom rządowym stosowanie wszelkich narzędzi dyplomatycznych, a także sankcji finansowych i ograniczeń wizowych wobec rządów ograniczających prawa środowisk LGBTQ.