Badanie przeprowadzono na zlecenie centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej, do której w Parlamencie Europejskim należą członkowie PO i PSL.

Na pytanie, czy chcą przyłączenia Turcji do UE odpowiadało po 1000 obywateli w Niemczech, Francji, Irlandii, Włoszech, Holandii, Polsce, Rumunii, Szwecji i Hiszpanii. Wyniki badań opublikował dziś niemiecki "Bild".

Wynika z nich, że 77 procent respondentów nie chce, aby Turcja stała się krajem członkowskim UE.

Największy odsetek niechętnych zanotowano w Niemczech - tutaj aż 86 procent ankietowanych nie chce widzieć Turcji w UE. Nieco mniej, bo 84 proc. przeciwników Turcji jest w Holandii.

Najmniej niechętnych uczestniczeniu Turcji w UE wśród wszystkich przebadanych pod tym kątem krajów jest w Hiszpanii - tu przeciw jest 60 proc. obywateli.