Ville Itala, dyrektor generalny Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) przekazał, że nieuczciwi pośrednicy proszą o zaliczki i nie podają żadnych szczegółów dostawy.

Prowadzone w tej sprawie dochodzenie wykazało, że trwające na całym świecie poszukiwania dostępnych szczepionek próbują wykorzystać zorganizowane grupy, jak i pojedynczy przestępcy. Długi łańcuch pośredników często prowadzi poza Unię Europejską.

We Włoszech władze prowadzą dochodzenie w sprawie oferty dostawy szczepionek złożonej przez niewymienionych z nazwy pośredników władzom regionu Veneto.

Itala powiedział, że OLAF nie wie jeszcze o podrobionych szczepionkach wprowadzanych na rynek europejski, ale z pewnością do tego dojdzie. 

- Doprowadzi to do konsekwencji finansowych, ale jest również inny aspekt - zaufanie ludzi. Tak ważne jest, aby temu zapobiec, aby ludzie wiedzieli, że jeśli otrzymają szczepionkę, to będzie prawdziwa - powiedział.

OLAF współpracował z rządami państw UE, organami ścigania i firmami farmaceutycznymi w celu postawienia przestępców przed sądem. Nie ma do tej pory doniesień, by którekolwiek państwo dało się nabrać na ofertę przestępców.

Do tej pory w całej Unii Europejskiej zaszczepiono jedynie około 5 proc. dorosłej populacji. Znacznie szybciej akcja szczepień prowadzona jest m.in. w Wielkiej Brytanii, Izraelu i Stanach Zjednoczonych.