Wskaźnik zakażeń koronawirusem w Polsce jest najniższy od 12 marca.

Minister zdrowia wprowadzając od 20 marca lockdown w całym kraju powoływał się m.in. na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Kiedy w listopadzie 2020 roku rząd przedstawiał wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wskazywał, że przekroczenie przez ten wskaźnik wartości 70 w skali całego kraju może skutkować wprowadzeniem reżimu narodowej kwarantanny.

Na konferencji z 14 kwietnia minister, ogłaszając przedłużenie obowiązujących w Polsce obostrzeń do 25 kwietnia poinformował jednocześnie, że łagodzenie obostrzeń będzie miało charakter regionalny i w pierwszej kolejności obejmie powrót do nauki stacjonarnej dzieci z klas I-III. Ma to być możliwe w województwa, w których średni dobowy wskaźnik zakażeń z 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców spadnie poniżej 30.

Obecnie w Polsce są trzy województwa, w których wskaźnik ten jest niższy od 30.

Pierwszym województwem ze wskaźnikiem poniżej 30 jest województwo podkarpackie - w ciągu siedmiu ostatnich dni wykryto tam co najmniej 3 726 zakażeń w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 25,04 na 100 tysięcy mieszkańców.

Drugim jest województwo podlaskie, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 25,47 (w liczbach bezwzględnych 2 098).

Trzecim takim województwem jest województwo warmińsko-mazurskie, gdzie lockdown wprowadzono już 27 lutego. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 2 630 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 26,45 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców.

Najwyższy wskaźnik zakażeń zanotowano w województwie śląskim, gdzie wynosi on co najmniej (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) 51,82 (w liczbach bezwzględnych oznacza to 16 354 zakażenia w ciągu 7 dni).

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

W województwie dolnośląskim wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 48,74 (w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 9 889 zakażeń koronawirusem).

Trzecie pod względem wskaźnika zakażeń jest woj. wielkopolskie, gdzie wynosi on 45,37, co oznacza, że w ciągu 7 dni wykryto tam 11 116 zakażeń koronawirusem.

W województwie łódzkim wskaźnik ten wynosi obecnie 43,2 (7 406 zakażeń w 7 dni).

W woj. opolskim wskaźnik wynosi 40,16 (w liczbach bezwzględnych - 2 757 zakażeń).

W województwie mazowieckim wskaźnik wynosi obecnie 36,81 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców. W liczbach bezwzględnych w woj. mazowieckim wykryto w ciągu 7 dni 13 987 zakażeń.

W województwie małopolskim wskaźnik obecnie wynosi 36,7 (w liczbach bezwzględnych to 8 772 zakażenia).

W województwie kujawsko-pomorskim wykryto co najmniej 5 256 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 36,29.

W woj. świętokrzyskim wskaźnik wynosi obecnie 35,46 (3 053 zakażeń w 7 dni).

W woj. zachodniopomorskim średnia ta wynosi obecnie 35,71 (4 233 zakażenia w ciągu 7 dni).

W ciągu siedmiu dni w województwie lubuskim tym wykryto co najmniej 2 389 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 33,78.

Wskaźnik zakażeń koronawirusem w woj. lubelskim wynosi obecnie 31,4.

Województwem z niskim poziomem tego wskaźnika jest pomorskie, gdzie w ciągu tygodnia wykryto co najmniej 5 151 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 31,36 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców.